Antanui
Antanui Drauge mano, aukse mano, Malonios vaikystės drauge, Su tavim kartu šiandien dainuoju, Su tavim kartu džiaugiuosi. Su vardo diena! Autorė: Birutė Sol
Algirdui
Algirdui Aš panūdau, panorėjau, Užgiedoti, uždainuoti, Aukso žodžiais prakalbėti Ir pasveikint Algirdą, draugą savo, Su puikia vardadienio švente: Su vardadieniu! Autorė: Birutė Sol
Algimantui
Algimantui Kaip pilkarusvė kengūra Šuoliuok, Algimantai, Pavasario miškais, Nes pintinėlė laukia Raudonų žemuogėlių, Mėlynių, bruknių. Dainuodamas pievoje Surasi daug vilties, Sugaudamas gražius Vardadienio drugelius Dalinkis būtinai Spalvingais atspindžiais. –Algimantas (05.26) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Su vardadieniu Alfonsui
Su vardadieniu Alfonsui Tegul mielos dainelės, Alfonsai, Skamba su ryto vieversiais, Piešinukai su žvėreliais Veda miško keliais. Klausykis pasakėlių Apie kiškį, kuris striksi linksmai. –Alfonsas (03.23, 08.02) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Aleksandrui
Aleksandrui Berželiai ir eglutės Paliks dovanėles, Nes lauki, Aleksandrai, Šlamančių lapelių, Krentančių kankorėžių, Kurie vaikučiams – Laukta dovana. Tegul skarotų Eglių grožis Pakvies tave Ir lokiukus prie skanaus Vardadienio medučio. –Aleksandras (02.26, 03.27, 05.03, 08.26, 12.01) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Akvilinui
Akvilinui Prabudęs, Akvilinai, Pamatyk spalio padangę, Nes rudeniniai paukščiai Visada skrenda Prie Tavo lango, Kai atmerki Žalias akis. Linksmai kojytėmis Sode bėgiodamas Surink žalius, raudonus Skanius obuoliukus, Nes jie vardadienio dovana. –Akvilinas (10.19) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Su vardo diena Aušriui
Su vardo diena Aušriui Siek pamatyti šviesų rytą, Plačius tikėjimo kelius, Išgirsti Viešpaties žodį, Kuris suspindėtų gailestingumu. Tiktai viena Aušriaus akimirka – Ir širdis džiaugiasi Gyvenimu dosniu, Suradęs vilties kelius Gyvenk palaimintas, Tikėk maldos…
Su vardo diena Aurimui
Su vardo diena Aurimui Tikėk, Aurimai, Kai saulė teka Palikdamas vilties sapnus, Padangėje suspindi vilties žvaigždės, Gyvenimo svajonėmis pasidalini. Paukštis nuskrido toli, toli Palikdamas viltį, Džiaugsmo akis, Laikas grąžina vilties kelią, Džiaugiesi žengdamas žingsnius, Stiprybė…
Su vardo diena Aurelijui
Su vardo diena Aurelijui Maldos lietus nuplauna Aurelijaus kasdienybės kelią, Šypsokis ir toliau gyvenk. Kai skausmas, liūdesys, kančia užklups, Ištark šviesiausius žodžius – Būk ČIA, Kuris gailestingumu Suspindės vardadienio šviesoje. Džiaukis ryto padange, Nes…
Su vardo diena Augustinui
Su vardo diena Augustinui Prisimink nuolankiai, Augustinai, tikėjimą, Šviesias pavasarines mintis, Nes vardadienis saulėtas Praveria laimės duris. Čia Tavo malda suspindi Draugų širdyse, Visos žvaigždėtos naktys – Tai ramybės oazė, Pasakiška tyla. Nes ramybės trokšti Būdamas…
Su vardo diena Augantui
Su vardo diena Augantui Tiktai vilties sparnai Ir maldos žodžiai Pakels iš sapno Ir gyvenimas iš karto pasikeis, Nes danguje suspindės Auganto dvasinės žvaigždės, Bus palaimintas kiekvienas žodis, Ryto kelias, šventos mintys…
Su vardo diena Audriui
Su vardo diena Audriui Tavo akyse, Audriau, melsva jūra, Šiltų minčių uostas, Su paukščiais mums visiems palik viltį, Kad kilsime kaip ryto vyturiai. Priskinsime daug miško žibuoklių, Surasdamas vilčių takus Mažais…
Su vardo diena Audingui
Su vardo diena Audingui Tikėdamas, Audingai, Širdies malda Sulauk Viešpaties džiaugsmo, Gailestingumo laiko, Šviesių minčių, Kuriose žmogaus ašaros Ištirpsta su žiemos sniegu. Tegul skamba dvasinė Vardadienio giesmė, Išgirsime šviesius žodžius, Gyvensime tikėdami Palaimintu dangumi. –Audingas (12.03) Autorė: Raimonda…
Su vardo diena Audangui
Su vardo diena Audangui Gailestingumo žvaigždės Skleidžiasi ryte, Padovanoja šviesą kelyje, Audangas linksmas, laimingas Šypsosi draugams, Nes čia suranda dvasines erdves. Surask vilties žibintą, Kai išgirsti miškuose Vardadienio balsus, Nes keliuose tamsa, Greičiau draugai Tave…
Su vardo diena Ašmantui
Su vardo diena Ašmantui Kai saulė leisis vakare, Gailestingumo žiedas Plauks tikėjimo krante, Pakviesk prie jūros ramios Dalintis Viešpaties tyla. Stiprybės medis Ir vardadienio šviesa Suspindės miško tamsoje, Dangus paliks Ašmantui Kelrodes žvaigždes, Kad lapkričio…
Su vardo diena Astijui
Su vardo diena Astijui Išliek Jam visą džiaugsmą, Kalbėk, Astijau, maldos žodžius, Kuriuose dvasinė laimė suspindi, Kai žengsi vienatvės keliu. Tegul akys laimingos Mato krikščioniškus namus, Širdis gera malda suspindi. Saulutė, vėjas…
Su vardo diena Arvystui
Su vardo diena Arvystui Tikėk Viešpaties galia, Jis supranta, Arvystai, tavo mintis, Sapnus, troškimus, Laimės ašaras, Kurios suspindi viltimi, Palaimina kiekvieną žingsnį, Kad pasibaigtų žemėje kančia. –Arvystas (05.03) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Su vardo diena Arvydui
Su vardo diena Arvydui Aukšti kalnai suspindi Nuo dvasinių spindulių, Stiprybės pėdos pasilieka, Kai kopi, Arvydai, su tikslu. –Arvydas (06.23) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Su vardo diena Arvilui
Su vardo diena Arvilui Turėk, Arvilai, svajonių, Jos mūsų ateitis, Nes kai gyvenimas suspindi, Džiaugiasi žmogaus širdis. Ryto saulė, vardadienio vėjas Dovanos laimės kelius, Tik išmokime suprasti, Kad likimas šviesus. Trumpam pamiršk rūpesčius, Gyvenk…
Su vardo diena Arvaidui
Su vardo diena Arvaidui Tave, Arvaidai, Palies vardadienio maldose, Kai kančią biblijos lape paliksi, Prašau tikėk palaimintu gyvenimu, Dalinkis krikščionybe – Tai Dievo valia. Širdies plakimas Kaip svajonė Suspindi vilties erdvėse. –Arvaidas (01.01) Autorė: Raimonda…
Su vardo diena Arūnui
Su vardo diena Arūnui Pasibelsiu tyliai Į tavo, Arūnai, duris, Nes nuostabus rytas Gyvenimo širdyje Suteiks vidinės stiprybės, Vardadienio šviesos. –Arūnas (01.06) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Su vardo diena Artūrui
Su vardo diena Artūrui Kai šventai giedosi, Praversiu vardadienio duris, Tyliai, paslaptingai, Artūrai, Užmerk melsvas akis. Giesmėje ramybė – Biblijos žvaigždė, Nes laukia rytojus Ir šventi keliai. Dėkingumo žodžiai Liejasi širdyje, Suspindi ryto veidas Dvasine šviesa. –Artūras…
Su vardo diena Arnulfui
Su vardo diena Arnulfui Arnulfo padėka garbinga Suspindi mintyse birželio rytmetį. Padėkosi tyliai širdies malda, Gerumo spinduliais, Sušildysi pasaulį, Naktis žvaigždėta Nuolankiai apšvies Vingiuotus takus. Vardadienio malda – Dangaus palaima, O dovana – tai Sielos spindesys. –Arnulfas…
Su vardo diena Arnoldui
Su vardo diena Arnoldui Kai, Arnoldai, svajoji, Svajonės suspindi Laime ir šviesa, Jauskis laimingas Būdamas tik ČIA, Nes vilties žvaigždutės – Tai ramūs sapnai, Maldose dėkosi vardadienio spinduliais. Išmok sulaukti ryto, Nes lauks tikri draugai, Bus…
Su vardo diena Arminui
Su vardo diena Arminui Kodėl liūdi, Arminai, kai šviečia saulė Ir dangus dovanoja tau žingsnius? Linkime suprasti, kad kai Paukščiai pakyla, žemėje šviesu, Nes spinduliai šilti sušildo žemę, Pražysta rožės…
Su vardo diena Armantui
Su vardo diena Armantui Tau Armantai, Vilties sparnelis – Dvasiškai pakilk, Palik žemėje Gailestingumo eiles, Prisiminęs žiemos šaltį Gyvenk palaimintoje šviesoje. Paliekame prie vardadienio lango Baltų gėlių žiedų, Nes visada mėgsti Grožėtis dvasinga gamta, Vertinti žemės…
Su vardo diena Armandui
Su vardo diena Armandui Gražus vardadienis Kaip vilties žibintas, Suspindi, tavo Armandai, širdyje, Palieka nuoširdžią maldelę, Kad dvasingumas gelbėtų žemę nuo kančių. Naktis padovanos Mums stebuklingą sapną, Kuriame baltos ryto snaigės kris, Ištirps…
Su vardo diena Arkadijui
Su vardo diena Arkadijui Miškai, keliai jau užpustyti, Už lango suspindi vardadienio šviesa, Draugų žingsniai prasmingi Pasilieka pusnyse, Pasimeldęs į namus sugrįžti, Uždegti Šv. Kalėdų žvakeles. Tegul ramybė laimina Kiekvieną palinkėjimą, Tegul suspindi Vardadienio…
Su vardo diena Arimantui
Su vardo diena Arimantui Sniegas suspindi, Džiaugiamės visi šeimoje, Pusnyse miško stebuklus surask, Kai nukritę kankorėžiai Miega pusnyse. Eglutės skarotos Arimantui Suspindi vardadienio viltimi, Pas draugus skubėk Dvasiniu žirgeliu, Daug džiaugsmo pasilik kelyje, Kad prisimintum…
Su vardo diena Arijui
Su vardo diena Arijui Dangaus žvaigždėse svajonės, Širdies maldose – šviesa, Surask ramų kampelį Kai širdelėje kančia, Nes šviesi minčių padangė Palaimina skausmo erdves. Dvasinis žiedelis Skleidžiasi sode, Dovanosiu, tau Arijau, maldą Ir širdies…

Vyriški vardadieniai A

Tradicija sveikinti su vardadieniu nyksta ir nebėra tokia populiari kaip kadaise. Nepamirškime jos palaikyti, juk taip malonu gauti sveikinimus, o su savo vardu – ypatingai. Kadangi sveikinimus gauti malonu, tad kodėl gi nepasveikinus kaimyno, kolegos ar geriausio draugo. Mūsų svetainė  grazus-sveikinimai.lt  jums padės tai padaryti. Čia rasite sveikinimų vyrams, kurių vardas prasideda raide A.