Pagerbkime šventuosius
Pagerbkime šventuosius Pagerbkime visus šventuosius, Jie į šviesą veda nuskriaustuosius, Iš dangaus jie kapelius globoja, Mirusiems patalą dausose pakloja. Eil. autorė:…
Užjaučiame
Netektis, paženklinta širdies skausmu, Tepraeina kuo lengviau su liūdesiu giliu. Laikas lai užgydo pravertas žaizdas, Atminty palieka tik akimirkas…
Nuoširžiai užjaučiame
Kartais užuojautos žodžius pasakyti taip sunku, o kartais tiesiog nerandame tinkamų. Nusiųskime šį atviruką, tegul jis…
Jie žino savo kelią
Jie žino savo kelią Išėjusieji žino savo kelią. Mes, likusieji, turime žengti savuoju. Tad ženkime…
Pripildyk širdį
Pripildyk širdį Pripildyk savo širdį gerumo, atjautos ir pajusi, jog joje nėra vietos liūdesiui. Liks tik…
Kapus aplankykime
Kapus aplankykime Visų šventųjų dieną aplankykite kapus su artimiausiais žmonėmis, uždekite žvakelę ir pajuskite, kaip širdis…
Kai išėjai
Kai išėjai Kai išėjai tave angelai lydėjo, Ir rojaus gėlės tą dieną sužydėjo. Pasveikindamos naują, Gėrio kupiną sielą. Mums taip sunku, verkia…
Ramybės angelai
Ramybės angelai Ramybės angelai Prie kapo saugoja Per lietingas dienas Ir žvaigždėtas naktis, Čia ilsisi brangieji, Kurių pasiilgę gedime Aplankydami maldomis.
“Netekties valanda”
Netekties valanda Netekties valandą Gerai suprantame, Kad skausmas širdyje Kaip laikrodukas tiksi Liūdesio garsu. Apsikabiname artimiausią draugą, Kurio pagalba visada viltis.
“Prisiminimuose išliks”
“Prisiminimuose išliks” Verkia širdelė, artimo netekus. Nerimsta vis prisiminimuose Ir ašarėlės teka skruosteliais. Ši diena lyja niūrumu… Tegul aprimsta audros, Tegul nusiramina siela Ir…

Užuojautai išreikšti atvirukai

Užuojautai išreikšti atvirukai skirti visiems jums, norintiems pagerbti ir palaikyti savo artimus ir mylimus, bei padovanoti jiems gurkšnelį tikėjimo ir vilties gera ateitimi. Dabar jiems taip reikia palaikymo – jūsų šilto žodžio. Atminkite, širdyje mes nieko neprarandame, mes nuolat išliksime kartu. Mes jums taip pat išreiškiame užuojautą, lai šią sunkią minutę truputį palengvėja jūsų širdelėse.