Laiškas pavasariui
Laiškas pavasariui Pilni pavasario žiedų krepšiai, Baigti jau inkilai gaminti, Paskutinį laišką pavasarui rašai, Padėsi tašką vos pabaigsi mintį. Tačiau liūdėti ar dejuoti nevalia, Netruks pavasaris vėl būti čia. Autorė: Birutė…
Kryžiaus dienos
Kryžiaus dienos Ten, kur aplankyti kryžius eisim, Paliks pėdos įspaustos takuos, Štai atėjo Kryžiaus dienos, Maldaujame svekatos, derliaus ir taikos. Autorė: Birutė Sol
Skleiski žinią
Skleiski žinią Kasmet su pagarba Šeštines miniu, Prašau, pagalbininku pabūk man šįmet, Skleiski žinią tarp gerų žmonių: „Kristus įžengė dangun“. Autorė: Birutė Sol
Kauno šventė
Kauno šventė Pravėrę langines į miestą Stebim pavasarinę fiestą Ir sušunkam neiškentę: „Šiandien – Kauno šventė!“ Autorė: Birutė Sol
Brangus miestas
Brangus miestas Jei tik būčiau poetas aš prityręs, Sudėliočiau eiles lyg koks Šekspyras Apie miestą, kurs remia platų dangų, Apie mūsų Kauną brangų. Autorė: Birutė Sol
Nelaukta mintis
Nelaukta mintis Kasdiena apie daug ką pamąstau, O šiandien man rūpi, ką pasakyti tau. Ir štai atėjo nelauktai mintis viena: Sveikinu su Tulpių žydėjimo diena! Autorė: Birutė Sol
Tulpė tau
Tulpė tau Gėlės mūsų sielą švelniai veikia, Todėl lengvumą tyrą pajutau, Kai sugalvojau, kad padovanoti reikia Gražų tulpės žiedą tau! Autorė: Birutė Sol
Sveikinimas draugei „Saulės diena“
Sveikinimas draugei „Saulės diena“ Paklausyti atidžiai tavęs prašau, Pasakysiu, kodėl šiandiena tau rašau, Noriu priminti, kad liūdesį paslėptum, Kad nesijaustum niekad viena, Sveikinu ,drauge, Su Saulės diena! Autorė: Birutė Sol
Karalienė saulė
Karalienė saulė Be jos diena būtų kaip smala tamsi Be jos ir pats nusiminęs paprastai esi, Be jos klestėtų Žemėj nuobodulys, apgaulė, Štai kokia svarbi mums karalienė Saulė. Autorė:…
Buvo tikima
Buvo tikima Buvo tikima kadais tvirtai, Kad gegutė neša auksą šeimai, Bet jei lauksi pinigų iš jos tiktai, Žinok – ji kūkuoja taip, kaip jai išeina Ir kūkuoja tik…
Gegutės paguoda
Gegutės paguoda „Pavasarį nedera liūdėt, kankintis, Pavasarį linksmos tebūna tavo mintys, Pamirški viską, kas buvo juoda“ – Gegutė iškūkavo tau šiandien paguodą. Autorė: Birutė Sol
Du linkėjimai
Du linkėjimai Žinau, kad dirbai daugiausiai Iš visų planetoje gyvenančių žmonių, Žinau, kad šventės laukei ypatingai, Kad kantrus buvai, taip pat turiu žinių. Todėl pasveikint noriu aš tave Su Darbininkų…
Dainą užtrauki
Dainą užtrauki Jei darbininkų dienos tu lauki, Dainą džiugią ir gražią užtrauki, O kol dainuosi balsu skambiu, Pasveikint su švente tave skubu: Būk darbštus ir pareigingas, Savo darbą mylėk ir…
Linksmas palinkėjimas
Linksmas palinkėjimas Palinkėti saulėtos dienos galiu Bet ar to pakaks? Vargu. Linkiu margučių didelių Ir labai labai labai margų. Autorė: Birutė Sol
Trys margučiai
Trys margučiai Ar girdi? Už lango čiulba vyturys – Pavasaris tikrai parėjo žemėn, Stalą puošia margučiai trys, Tegul kasmet taip būna, amen. Autorė: Birutė Sol
Balandžio pirma
Balandžio pirma Atėjo diena, kada meluoti galima, Pokštą vieną kitą iškrėst privaloma, Tai linksmoji melagių diena, Tai šviesi ir juokinga balandžio pirma. Autorė: Birutė Sol
Už melą nepykim
Už melą nepykim Melus metus visus taupykim – Tiesos sakykime kasdien daugiau. Tačiau Megalių dieną visai nepykim, Jei nuo melo ausys links labiau. Autorė: Birutė Sol
Mėlyna vėliava
Mėlyna vėliava Galime džiaugtis drąsiai, jog Mūsų šalis šiandien ne viena, Galime vėliavą mėlyną pagerbti, Nes šiandien Įstojimo į NATO diena. Autorė: Birutė Sol
Esame saugūs
Esame saugūs Džiaugiamės kadaise įstoję į NATO – Budri akis valstybę mūs mato. Jaučiamės laisvi, laimingi ir saugūs, Mums negresia įvykiai nemalonūs ir baugūs. Autorė: Birutė Sol
Penas sielai
Penas sielai Spektakliai, teatras – tai puiku, Tai aukščiausia forma meno. Sakau tai nuoširdžiai, ne dėl akių, Teatras duoda sielai peno. Su Tarptautine teatro diena! Autorė: Birutė Sol
Teatro įdomumas
Teatro įdomumas Matyti aktorius ant scenos, Jausti skausmą, džiaugsmą jų Patinka mums, nes taip bėga dienos Įdomiau gerokai, be nuobodulių. Paminėkim Teatro dieną Mėnesio dvidešimtseptintą dieną. Autorė: Birutė Sol
Apreiškimas Marijai
Apreiškimas Marijai Marija atpirko nuodėmę už Ievą ir už mus, Nes pagimdė Jėzų Dievo sūnų, Tad į širdį dėkime ir paminėkime apreiškimus, Kuriais Visagalis savo valią vykdo. Autorė: Birutė…
Angelo žodžiai
Angelo žodžiai „Bus man taip, kaip angelas pasakė“ – Marijos žodžiai nuskambėjo Ir niekas nei girdėjo nei nematė, Kaip Ievos nuodėmė užmarštin nuėjo. Ir štai už mėnesių devynių Užgims Dievo…
Poetų diena
Poetų diena Poeziją skaityk ir ji tave įmes Į sūkurį vaizdų ir žodžių, Į pasaulio kitoniško gelmes. Skaityk eiles ir jas mylėk Ir kasmet linksmai ir tauriai Poetų dieną paminėk. Autorė:…
Poezijos žvaigždynai
Poezijos žvaigždynai Jei eilėraštis atorodo tau Kaip neįprastas raidynas, Jei poezijos tu nesupranti, Žiūri į ją lyg ožka į žvaigždynus, Nusiminti neskubėk, Poezijos dieną tu paminėk. Juk žodžiai prasmingi Visviena gyvena tavyje. Autorė:…
Dosnioji Žemė
Dosnioji Žemė Žemė dovanoja mums gyvybę, Ji suteikia ir maistą, ir stogą, Garbinkime ją lyg kokią dievybę, Tausokim ir niekad nedarykim jai bloga. Su Žemės diena! Autorė: Birutė Sol
Dienos ir nakties sutapimas
Dienos ir nakties sutapimas Šiandien sutaps ilgumas Dienos ir nakties Tarsi būtų jos tikros dvynės, Tad skubėkime džiaugtis, nes Nebus ilgai kitos tokios gadynės. Autorė: Birutė Sol
Jie nebijojo
Jie nebijojo Jie nebijojo slapčia naktimis Nešti brangų žodį kitiems, Slėptis, skubėti, brist vandenimis, Kad tik suteiktų prasmę idėjai. Tad prisiminkim šiandien knygnešius, Jiems pagarbą minitmis atiduokim, Mylėkim knygą, raidę ir…
Kai knygą skaitai
Kai knygą skaitai Kai knygą skaitai išmintingą, Rodos, nušvinta net dausos, Jei tik autoriui polėkio nestinga, Jo žodžio pasaulis visas klausos. Todėl paminėkime Knygnešio dieną Gražią, linksmą ir be galo…
Kovo vienuoliktosios puokštė
Kovo vienuoliktosios puokštė Geltonais pienių žiedais apipinsiu, Žaliom pušų šakom išpuošiu, Raudonais aguonų žiedais išdabinsiu, Tave, mano Lietuva brangi. Autorė: Birutė Sol

Eiliuoti pasveikinimai su įvairiomis šventėmis

Kalendorius primargintas įvairių švenčių ir paminėjimų datomis. Rudenį skubame sveikinti besimokančius su rugsėjo 1-ąja, žiemą gražiai pakuojame dovanas ir užrašome šusnį atviručių Kalėdų ir Naujųjų metų proga, pavasarį negailime gražių žodžių draugams su Velykomis. Vasarą tenka dalyvauti Joninių šventėje, tad ir vėl reikia pasukti galvą ieškant tinkamų žodžių. Šioje kategorijoje rasite šmaikščių ir gražių eilėraščių bet kokiai situacijai.

Unikalūs sveikinimai šventėms

Mūsų eilėraščiai yra autentiški, sukurti šaunaus mūsų kūrybinio kolektyvo. Čia rasite linksmų eilėraščių su tėvo ir mamos diena, originalių eilių Velykų, Joninių, Šv. Valentino šventėms, draugus galėsite pradžiuginti net tarptautinių švenčių metu. Sveikinimus galima užrašyti ant atvirutės, nusiųsti elektroniniu paštu, pasidalinti socialiniame tinkle arba panaudoti dar kokiu nors originaliu būdu. Kurdami eilėraščius tikimės, kad jie pakels nuotaiką, pralinksmins ir įsimins ilgam.