Šiandien pusiaužiemis
Šiandien pusiaužiemis Šiandien stebėki orą po pietų – Jis žiemos baigtuvių būdą lemia, Lauki namuose keistų svečių, Nes žalčiai plieka šaltą žemę. Gali jau kurstyt šviesią viltį Apie pavasarį, naujus…
Trys išminčiai
Trys išminčiai Trys karaliai, trys išminčiai Lenkėsi prie tvarto ėdžių, Kad pašlovintų vaikelį – skleisiantį pasauliui meilę… Autorė: Spalvotoji plunksna
Švento Pauliaus atsivertimas
Šv. Pauliaus atsivertimas Žmogui nuoširdžiam juk širdį gelia, Jei mato kito piktą valią, Bet jei blogis virsta gerumu, Tampa dūšioj gera ir ramu. Tegul Švento Pauliaus atsivertimo diena Primins šią…
Griebkime roges
Griebkime roges Nebūkime liūdni ir iš šalčio pastirę, Griebkime roges, pačiūžas, slides, Bėkim į lauką, į pievą, į girią, Juk šiandien pasaulinė sniego diena! Autorė: Birutė Sol
Be sniego liūdna
Be sniego liūdna Be sniego gyventi liūdnoka, Jis dovanoja skraistę miškams, Jis elegantiškai padangėj šoka, Jis neša sapnus tėvams ir vaikams. Be sniego čiuožinėti negalime, Be sniego žiema ne žiema, Todėl…
Mylimas Klaipėdos kraštas
Mylimas Klaipėdos kraštas Skinu jam žiemos sodo gėles, Glaudžiuos prie jo širdim tyra, Tik jam dovanoju mintis gilias, Nes jis toks tik vienas yra, Jūros oru kvėpuojantis, Gamtos nuostabios išpuoštas…
Paminėkime sausio 13-ąją
Paminėkime sausio 13-ąją Šiame pasauly svarbi Tik viena tiesa yra – Priespaudos pakelti negali Žmogaus širdis tyra. Todėl paminėkime 13-ąją sausio, Juk skriauda begalinė Mums visiems priklauso. Autorė: Birutė Sol
Kai sutiksite Tris karalius
Kai sutiksite Tris karalius Šventvakariai nutipeno jau kloniais, Tegul saulė džiugins diena šviesesne, Ir kutens spinduliais maloniais, Kai sutiksite Tris karalius. Autorė: Birutė Sol
Sutiki Tris karalius
Sutiki Tris karalius Gyvybės medis vėją pagavo, Saulė žarom padabino Pilką kasdienyvbę tavo. Linksmas sutiki Tris karalius, Kristaus apreiškimas Pradės naujus metelius. Autorė: Birutė Sol
Saulė į dangų kopia
Saulė į dangų kopia Jau baigėsi Kalėdų šventė Sušildžiusi širdį net piktą ir kietą, Saulė į dangų jau kopia Dangaus krėsle užimti vietą. Duris namų kryželiais papuošim Šventa balta kreidele, Sielą…
Šventos Liucijos pėdos
Šventos Liucijos pėdos Siunčiu tau pūkuotą savo gerumą, Kuris atkeliaus išdidus per pusnis Ir pastatys neregėtą pasauly dar rūmą, Kad pradžiugintų tavo akis. Tuomet žmonės taps švelnesni, Tuomet saulė kils…
Trys karaliai
Trys karaliai Diena jau ilgesnė per žingsnį gaidžio – Saulė dažniau vis išlįs, Kalėdų girliandos vėjyje žaidžia, Horizonte eina karaliai trys. Autorė: Birutė Sol
«Kanklių muzika»
«Kanklių muzika» Kanklių muzika suskambo, Salėje minčių tyla, Pasipuošusios lietuvės Dainuoja tautines dainas. Žodžiuose viltis suspindi, Nes Tėvynei pagarba, Susikaupę prisiminkime Kovo 11-osios, Vasario 16-osios dienas, Nes trispalvės ir balandžiai Dovanoja prasmingas Ateities dieneles. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
«Gera mamos širdis»
«Gera mamos širdis» Minties gelmėse suspindi Nuostabi ryto viltis, Džiaugsmo balsas, Mielas veidas, Šypsena jau ateitis. Laukiame tulpių žiedelių, Kvepiančių rožių žiedų, Prasiskleidusio bijūno Ir varpelių prie namų. Tegul laimė pasitinka Atrakinkite duris, Nes laukia saulėtas…
«Eilėraščių sode»
«Eilėraščių sode» Eilėraščių sode Išgirsk pavasario minčių, Tai Tavo laikas, Kai priskinsiu Daug širdies žiedų. Žalia žolė, dobiliukai Ves parko taku, Nes baltaskarė žemė Suskaičiuos žingsnius. Spalvingos mintys kaip drugiai, Posmų gerbėjams Laukti kūrybiniai atspindžiai. Autorė: Raimonda…
«Atverkime langines»
«Atverkime langines» Atverkime langines – Pražydo obelis, Balti žiedai kaip sniegas – Tai mūsų ateitis. Sode gražuolės gėlės Jau kvepia viltimi, Žieduose Tavo laimė, Tiktai atmerk melsvas akis. Jos pamatys pasaulį, Išgirs skubančius žingsnius, Išties…
«Nubanguoja jūra»
«Nubanguoja jūra» Nubanguoja jūra, Saulė šildo kopas spinduliais, Daug pėdučių pasilieka Smėlyje prie pavėsinės Su vasarėlės žaislais. Atplaukia laiveliai, Baltos burės pasitinka Kaip draugai, Pro mažus langelius Matosi vaikų veidai. Laukia, pirštelius ištiesia, Greitai galės bangeles…
«Jūros akmenukai»
«Jūros akmenukai» Jūros akmenukai Suspindi prie krantų, Šventiniai balionai, Pakyla virš debesų, Dovanų kaspinėliais Surišime svajonių laivelius, Kad visada atplauktu laimė, Kai laukiame tikrų draugų. Kartu su kopų vėju, Vaivorykšte ryškia Padovanok spalvas gražiausias, Nes diena…
«Vasarinės mintys»
«Vasarinės mintys» Tai Tavo vasarinės mintys Kaip baltų rožių žiedai, Kiekvienas širdies spindulys Sušildo, nes likimu džiaugiesi. Atplauks laivai iškeldami bures, Mes plaukdami matysime Kaip šviečia švyturiai, Nes skrendančios žuvėdros Greitai dovanos dangaus…
«Prasmingose dainose»
«Prasmingose dainose» Prasmingose dainose suraskime Trumpus vilties žodžius, Nes jūra kaip žuvėdra Greitai paliks vilties sparnus, Skambės gerumas namuose, Šviesus gyvenimas Kaip sidabrinės bangos Jūroje paliks kūrybines erdves. Čia mes laimingi ir linksmi Paliesime piršteliais…
«Pasidalink jūros pakrante»
«Pasidalink jūros pakrante» Pasidalink jūros pakrante, Gyvenk vilties šviesa, Nes reikalingi žodžiai tyloje, Jūros diena – vertinga dovana. Ramus draugų buvimas Kaip laivai atplaukia ryte, Paliesdami šiltas bangeles Suprasime, kad dienos laimė – Tai…
«Kopų take»
«Kopų take» Kopų take Paliekame prisiminimus, Nes dangus, saulė sušildo draugų veidus, Kantriai sulaukdami žuvėdrų Dalinamės jūros vertybėmis Ir žemišku turtu. Sparnai kaip minčių plunksnos Palieka daug gražių eilių, Surasdami žvaigždėtą erdvę Sulaukiame ramių sapnų, Nes šventė…
«Lietuviški gintarai»
«Lietuviški gintarai» Supratingumas, nuoširdumas Čia pasilieka kaip viltis, Nes Jūros šventėje patyrę šurmulį Skaičiuosime draugystės žingsnelius, Jausimės laimingi, kad jau ne vieni, Kartu kūrybiniu tiltu nutolsime Matydami kai saulė leisis, Bangose žuvelės…
«Ieškome geltonų gintarų»
«Ieškome geltonų gintarų» Kai rytas po nakties išaušta, Prie jūros ieškome geltonų gintarų, Nes saulėta diena kaip jūros perlas Mums paslaptingai dovanoja Jūros šventę ir linksmuolius delfinus, Kurie mielai bendrauja…
«Jūros fėja»
«Jūros fėja» Jūros fėja išpildys vaikų svajones Dainuodama širdies dainas, Čia stebuklingas deimantas suspindi, Šviesiausios mintys pasilieka krantuose. Tai rūpestingas, mielas žvilgsnis, Akutėse dangaus šviesa, Noras gyventi, bėgti, žaisti, Kaip balti perlai…
«Saulėta Jūros diena»
«Saulėta Jūros diena» Saulė žemei reikalinga Kaip kūrybiniai spinduliai, Mintimis sušildykime Pajūrio smėliuką, Nes Jūros diena Saulėta, kai plaukia Meilės laiveliai Ir šypsosi jūreiviški veidai. Nuostabios undinės laukia Prie melsvų krantų, Čia kiekvienas širdies spindulėlis Visada labai…
«Jūros šventė»
«Jūros šventė» Laivai, marios ir irklai. Laukia vasaros krantai, Jūros šventė pasitiks, Džiaukimės visi linksmi. Aitvarai pakils aukštai Skrisdami toli toli, Tai svajonių atspindžiai, Šilti vasaros aidai. Bus daug džiaugsmo ir draugų, Nes vaivorykštė…
«Jūros ošimas nuostabus»
«Jūros ošimas nuostabus» Jūros ošimas nuostabus Ramina širdį bangomis, Tai įkvėpimo šaltinis svajotojui, Nes gintarai suspindi dangaus spalvomis. Mažos kriauklytės papuošia krantus, Tyliose kopose paliekame dienos žingsnelius, Vėjelis atverčia prasmingų knygų viršelius, Paskęstame…
«Kalendorius suskaičiuoja»
«Kalendorius suskaičiuoja» Kalendorius suskaičiuoja Jūsų laimės dieneles, Raudoni ryškūs skaičiukai, Šventinė laukta spalva. Tavo daineles išgirsi jau, Nuostabūs draugų veidai, Nes gražūs balsai kaip perlai Suspindi darželio spinduliais. Tai žaismingas ryto veidas Ir žingsneliai…
«Pirmokės knygelės»
«Pirmokės knygelės» Plaukai geltoni Kaip saulutė, Akys suspindi Dangiška šviesa. Surišdama geltonus kaspinėlius Padovanosiu pirmokėlės knygeles. Bus greitai reikalingos Tau baltos kreidutės, Mokyklinė lenta, Rašydama lėtai raideles Suprasi žinių spindesį Ir išmintingas pamokėles. Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Eiliuoti pasveikinimai su įvairiomis šventėmis

Kalendorius primargintas įvairių švenčių ir paminėjimų datomis. Rudenį skubame sveikinti besimokančius su rugsėjo 1-ąja, žiemą gražiai pakuojame dovanas ir užrašome šusnį atviručių Kalėdų ir Naujųjų metų proga, pavasarį negailime gražių žodžių draugams su Velykomis. Vasarą tenka dalyvauti Joninių šventėje, tad ir vėl reikia pasukti galvą ieškant tinkamų žodžių. Šioje kategorijoje rasite šmaikščių ir gražių eilėraščių bet kokiai situacijai.

Unikalūs sveikinimai šventėms

Mūsų eilėraščiai yra autentiški, sukurti šaunaus mūsų kūrybinio kolektyvo. Čia rasite linksmų eilėraščių su tėvo ir mamos diena, originalių eilių Velykų, Joninių, Šv. Valentino šventėms, draugus galėsite pradžiuginti net tarptautinių švenčių metu. Sveikinimus galima užrašyti ant atvirutės, nusiųsti elektroniniu paštu, pasidalinti socialiniame tinkle arba panaudoti dar kokiu nors originaliu būdu. Kurdami eilėraščius tikimės, kad jie pakels nuotaiką, pralinksmins ir įsimins ilgam.