Puiki diena
Puiki diena „Puiki diena toji Rugsėjo pirmoji“, – Lėkdamas į mokyklą sau mąstai. Taksistą pasveikini, pardavėjoms pamoji Ir štai prieš akis jau mokyklą lyg rūmą matai. Autorė: Birutė Sol
Norėsis keltis
Norėsis keltis Šiandiena su džiugesiu norėsis keltis, Nes lauks mokykloje graži diena, Išplauks į ežerą medinė valtis Vasaros akimirkas nusinešdama. Autorė: Birutė Sol
Takelis į mokyklą
Takelis į mokyklą Aš laimingas šiandien – Takelis į mokyklą prieš mane, Medžiai linki gero kelio, Mokytojai gėles nešu delne. Mokykloje patirsiu tiek daug visko, Užpildysiu žinojimo ne vieną spragą, Iš…
Rytoj Rugsėjo pirmoji
Rytoj Rugsėjo pirmoji Rytoj berniukai rūpestingai prausis veidus, Reikmenis į kuprinę kruopščiai dės, Mergaičiukės plaukus į kasas supins palaidus Ir bateliai nuo švaros tiesiog spindės. Autorė: Birutė Sol
Aš vėl šypsausi
Aš vėl šypsausi Aš vėl šypsausi, kai tave sutinku, Mes klausomės kaip skamba muzika rami. Melodija mums dovanoja Šv. Valentino dienos žodžius. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Džiaukimės gyvenimo akimirkomis
Džiaukimės gyvenimo akimirkomis Džiaukimės gyvenimo akimirkomis, Jos palieka šviesą širdyje, Prasmingos mintys kaip paparčio žiedas Suspindi Šv. Joninių naktyje. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Graži ceremonija
Graži ceremonija Graži ceremonija Centrinėje aikštėje Prasidės veliavos pakėlimu, Gyventojai giedos himną, Nes kunigaikštis Mindaugas Vainikavimu pabaigė Valstybės kūrimą. Muzika kvies į kalnų parką Visus lietuvius. Piliakalniuose susirinks Bendruomenės nariai, Pagerbs valstybę. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Krikštas priimtas
Krikštas priimtas Krikštas priimtas, Mindaugas karūnuotas, Vienintelis karalius, Jam didelė garbė. Saulėtą dieną Laukia vasaros tradicijos, Sportas, renginiai, Vakare rinksis Gyventojai šauniai, Tradicinis himnas Skambės parke, Siūbuos ąžuolai. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Ugnies žiebimas
Ugnies žiebimas Laukia poilsiautojų Smagios pramogos, Vaikams šventos maudynės Gyvame vandenyje. Ugnies žiebimas – Tai viltis, Tylos slėnyje Paparčio žiedelis, Suraskite linksmai Janiną, Jonelį. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Šilti laužai
Šilti laužai Šilti laužai, Ąžuolų vainikai, Skambanti birželio naktis, Gražiausi žiedai – Tavo ateitis. Mieli, onai, Janinos Pasitiks linksmai, Paparčio žiedas Suspindės, kai Medžių šakos Nuo lietučio Gaiviai blizgės. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Darbingos mintys
Darbingos mintys Audringos ir spalvingos Tarptautinės darbo dienos Demonstracijos Puošia pavasario gatves, Linksmi veidai pamato Skrendančias kregždes. Plakatuose pasaulio Darbingos mintys, Jos išsipildys visada. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Vėlinių ramybė
Vėlinių ramybė Vėlinių ramybė, Gėlės delnuose, Mintyse prisiminimai Veda ten, Kur minčių tyla. Žvakeles uždegę Būname šalia, Balto angelo Šventas paveiksliukas Pasilieka prie paminklo Saugodamas rudenį Mirusiųjų vietas. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Šventųjų diena
Šventųjų diena Šventųjų diena Labai prasminga, Ji primena tuos, Kurie maldoje per metų ratą Buvo pamiršti, ir dabar, Besibaigiant bažnytiniams metams Reikia juos prisiminti, pagerbti. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Svarbi diena
Svarbi diena Valdovo rūmuose Svarbi diena, Lietuviškos ramunės Pamerktos puošia salę Šviesia spalva. Sulauks lietuviai Prasmingų pramogų, Himnas bus giedojamas Aiškiu balsu. Minint Valstybės dieną Vytis kiemuose Spalvingai suplevėsuos. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Liepos rytas
Liepos rytas Išaušta liepos rytas, Saulėta ir šviesu, Liepos 6-osios laukia Doras Lietuvos žmogus. Tai šventė pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo garbei. Kunigaikščio Mindaugo Vainikavimo karaliumi šventė. Tauta džiaugiasi vienybe. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Naujų darbų pradžia
Naujų darbų pradžia Laisvadienio diena, Darbdavių šypsenos veiduose, Nes poilsis dovanoja Sveikatą, jėgas, Draugai, bendradarbiai Vėl susitinka Ištiesdami pagalbos rankas, Gražu stebėti, Džiaugsmo ašaros suspindi, Tai lyg naujų darbų pradžia. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Gegužės rytas
Gegužės rytas Gegužės rytas Žadina darbininkus, Šventė atėjusi Suteiks fizinių jėgų. Nes siekiama atkreipti dėmesį Į darbininkų teises, Padėti bedarbiams Įveikti sunkumus, Pasirūpinti darbininkų sauga Ir sveikatos turtu. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Kovo 11-osios koncertas
Kovo 11-osios koncertas Smagus koncertas Rotušės aikštėje Sukvies lietuvius Dalintis trispalvėmis, Krašto istorija, Džiaugtis ryto šviesa, Nes niekada nenustojo Veikti Lietuvos nepriklausomybės akto Teisinės galios, Sutartis dėl tarpvalstybinių santykių. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Sugiedotas himnas
Sugiedotas himnas Sugiedotas gražiai himnas, Salėje nugriaudėjo Audringi plojimai. Tai dvasinės stiprybės diena Jungianti dabartį su praeitimi, Simbolizuojanti nepriklausomą valstybę, Atstatytą Lietuvos nepriklausomybę. Saulė, žemė ir dangus Visada paliks Vilties spindulius šiltus, Nes lietuviai išmintingi, Stiprūs, draugiški, ryžtingi. Autorė:…
Nes čia Tėvynė
Nes čia Tėvynė Mes čia gyvi, nes čia Tėvynė, Dubysa subanguoja Prie Vasario 16-osios krantų, Baltų ramunių vainikėliai Palieka lietuviškus žiedelius. Lietuviška kultūra, Bendravimas gražus, Dosnumo laikas jau artėja, Sušildo kasdienybės takelius, Europai žinomi…
Atgimimo ryšys
Atgimimo ryšys Atgimimo ryšys Lietuviams reikalingas, Mylėkite tėvynę širdimi, Vasario 16-osios sulaukę Dėkokite draugams, Nes esate visi. Ryte akis atmerkę Džiaukitės širdimi, Nes balti balandžiai, Tai Lietuvos ateitis. Tai įspūdingo grožio Nuostabi trispalvė, Kraštovaizdis puikus, Lakštingalos prie Nemuno. Autorė:…
Melskimės Marijai
Melskimės Marijai Tai Švenčiausioji Mergelė Marija: Jai po kojomis paminta gyvatė, Jai maldžiasi žmogus ir saulė, Dangus ir upė, jai meldžiasi giraitė. Autorė: Birutė Sol
Dėkosim žemei
Dėkosim žemei Dėkosime šiandiena žemei ir laukams Už derlių, kurį mums dovanojo, Dalinsim duoną nuskriaustiems vaikams, Marija visuomet nelaimingus globojo. Autorė: Birutė Sol
Tavo vardas Klaipėda
Tavo vardas Klaipėda Klaipėda! Vien tavo vardas širdį spaudžia, Niekaip negalėčiau be tavęs gyventi. Pats dangus likimą bendrą mūsų audžia: Čia gimiau, čia augau, čia gera ir pasenti. Autorė:…
Jūra saujoj
Jūra saujoj Pilnos mano saujos jūros, Jos bangavimo ir paslapčių. Su gimtadieniu, mieste mano! Vardą tavo lūpomis liečiu. Autorė: Birutė Sol
Kristaus atsimainymas
Kristaus atsimainymas Su atsimainymu Kristaus sveikinu jus, Šventę bažnyčioj paminėkit, Atminkit visuomet, kad maloningas dangus, Ir Šventą trejybę nuoširdžiai tikėkit. Autorė: Birutė Sol
Štai mano sūnus
Štai mano sūnus „Netikėjimą šalin nuvykit, Štai sūnus manasis, jo klausykit, Per jį patirsite mane“, – Tarė balsas danguje. Autorė: Birutė Sol
Lietutis už langų
Lietutis už langų Kai lietutis už langų, Pasitikime draugus, Dovanokime klevus, Nes meilės ruduo labai gražus. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Ruduo išbarsto lapus
Ruduo išbarsto lapus Kai ruduo išbarsto lapus keliuose, Mes abu laimingi džiaugiamės diena, Nes likimo vėjas ir pirma šalna, Tai spalvingas laikas, kai esi šalia. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Laukiame pavasario
Laukiame pavasario Laukiame pavasario, Širdies spindulių, Skrendančių drugelių Prie vilties langų. Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Eiliuoti pasveikinimai su įvairiomis šventėmis

Kalendorius primargintas įvairių švenčių ir paminėjimų datomis. Rudenį skubame sveikinti besimokančius su rugsėjo 1-ąja, žiemą gražiai pakuojame dovanas ir užrašome šusnį atviručių Kalėdų ir Naujųjų metų proga, pavasarį negailime gražių žodžių draugams su Velykomis. Vasarą tenka dalyvauti Joninių šventėje, tad ir vėl reikia pasukti galvą ieškant tinkamų žodžių. Šioje kategorijoje rasite šmaikščių ir gražių eilėraščių bet kokiai situacijai.

Unikalūs sveikinimai šventėms

Mūsų eilėraščiai yra autentiški, sukurti šaunaus mūsų kūrybinio kolektyvo. Čia rasite linksmų eilėraščių su tėvo ir mamos diena, originalių eilių Velykų, Joninių, Šv. Valentino šventėms, draugus galėsite pradžiuginti net tarptautinių švenčių metu. Sveikinimus galima užrašyti ant atvirutės, nusiųsti elektroniniu paštu, pasidalinti socialiniame tinkle arba panaudoti dar kokiu nors originaliu būdu. Kurdami eilėraščius tikimės, kad jie pakels nuotaiką, pralinksmins ir įsimins ilgam.