Gera Švento Antano širdis

Gera Švento Antano širdis

Esi viltis tu ir paguoda,
Ligonius gydai, vargstančiuosius,
Širdis gera tau Dievo duota,
Gailestingumui tavo nėra ribų,
Tad priglauski nelaimingąjį tu prie krūtinės,
Dėkosiu danguje, šventasis, tau pirmutinis.

Autorė: Birutė Sol