Nepraraskime vilties

Nepraraskime vilties

Liūdna, kad žmonės tiek ašarų praliejo,
Kad gyvenimą sunkų gyveno,
Tačiau likimas elgtis kitaip negalėjo
Tegul viltis širdyje rusena.

Autorė: Birutė Sol