Nepraraskime vilties
Nepraraskime vilties Liūdna, kad žmonės tiek ašarų praliejo, Kad gyvenimą sunkų gyveno, Tačiau likimas elgtis kitaip negalėjo Tegul viltis širdyje rusena. Autorė: Birutė Sol
X