Velykų sveikinimai eilėmis

Prašvinta pavasaris jums visiems

Prašvinta pavasaris,
Aplink realu,
Gimtinės takeliais
Skubėsi marginti
Velykinius kiaušinukus.
Tegul jie ridenasi
Ten, kur esi,
Nes ežero krantas
Kvepia viltimi.
Lelijų gražumas,
Padangės šviesa,
Baltas balandis – dovana.

Prašvinta pavasaris

Šypsokitės per Šv. Velykas sveikinimas

Šiandiena paukščiai nenutyla,
Laukia pavasario svečių,
Praverkite Lietuvos langines,
Džiaukitės ridendami margučius.
Prasmingi žodžiai pasilieka
Kaip vilties žiedeliai,
Tegul pavasario puokštelė
Paliks prisiminimų takelius.
Atraskit save gyvenime,
Spalvingai pasipuošę
Šypsokitės…

Šypsokitės per Šv. Velykas

«Krikštavaikių lankymas» Atvelykių sveikinimas

Aplankykite krikštavaikius,
Apsilankę baltais krikšto rūbais
Simbolizuokite Didįjį sekmadienį,
Nes tai jų šventė – linksma dalis,
Pasidalinkite Atvelykio dovanomis –
Ant sodo kelmukų palikdami
Išmargintus kiaušinius,
Kuriuos galės sudaužyti
Su…

«Krikštavaikių lankymas»

Velykų sveikinimai eilėmis

Velykos – tai Kristaus, Dievo sūnaus, prisikėlimo šventė. Šiai progai paminėti skriamos šios nuostabios eilės. Čia rasite didingų ir mielų eilėraščių draugams, mylimiesiems bei giminaičiams. Paverskime Velykas džiugia švente.