Prašvinta pavasaris
Prašvinta pavasaris jums visiems Prašvinta pavasaris, Aplink realu, Gimtinės takeliais Skubėsi marginti Velykinius kiaušinukus. Tegul jie ridenasi Ten, kur esi, Nes ežero krantas Kvepia viltimi. Lelijų gražumas, Padangės šviesa, Baltas balandis – dovana.
Šypsokitės per Šv. Velykas
Šypsokitės per Šv. Velykas sveikinimas Šiandiena paukščiai nenutyla, Laukia pavasario svečių, Praverkite Lietuvos langines, Džiaukitės ridendami margučius. Prasmingi žodžiai pasilieka Kaip vilties žiedeliai, Tegul pavasario puokštelė Paliks prisiminimų takelius. Atraskit save gyvenime, Spalvingai pasipuošę Šypsokitės…
«Krikštavaikių lankymas»
«Krikštavaikių lankymas» Atvelykių sveikinimas Aplankykite krikštavaikius, Apsilankę baltais krikšto rūbais Simbolizuokite Didįjį sekmadienį, Nes tai jų šventė – linksma dalis, Pasidalinkite Atvelykio dovanomis – Ant sodo kelmukų palikdami Išmargintus kiaušinius, Kuriuos galės sudaužyti Su…

Velykų sveikinimai eilėmis

Velykos – tai Kristaus, Dievo sūnaus, prisikėlimo šventė. Šiai progai paminėti skriamos šios nuostabios eilės. Čia rasite didingų ir mielų eilėraščių draugams, mylimiesiems bei giminaičiams. Paverskime Velykas džiugia švente.