Atvirutė Trims karaliams
Atvirutė Trims karaliams Atvirutę Trims karaliams aš piešiu Ir neblogai man gaunas, dievaži, Dar beliks ją dailiai užrašyti, Įteikti draugui ir štai tau šventė begal graži! Autorė: Birutė Sol
Trys karaliai ateina pamaži
Trys karaliai ateina pamaži Štai gerokai jau po Kūčių ir Naujų, Tačiau dar laukia šventė visai graži, Rūpesčius ir darbus iš namų veju, Juk Karaliai trys ateina pamaži. Autorė:…
Vėliavą iškelsim
Vėliavą iškelsim Vėliavą tėvynės aukštai iškelsim, Į širdį Lietuvos su meile pabelsim. Sveikinu su Vėliavos diena, Tai šventė svarbi kiekvienam. Autorė: Birutė Sol
Šauniesiems muitininkams
Šauniesiems muitininkams Kai tik ryto saulė nušvinta, Skubate saugoti sienas valstybės, Nesvarbu ar lyja, as snaigės krinta, Jėgų negailite dėl mūsų ramybės. Jūs pasitinkate namo parvykusius, Išlydite pasiryžusius ilgai kelionei, Džiuginate…
Vilnius brangus mums
Vilnius brangus mums Vilnius brangus mums be galo, Jį mylėti kiekvienas privalom, Net jei svetur gyventume, Be jo užaugtume, be jo pasentume. Todėl sveikinu tave nuoširdžiai Su gimtadieniu sostinės Vilniaus, Ir…
Šiandien pusiaužiemis
Šiandien pusiaužiemis Šiandien stebėki orą po pietų – Jis žiemos baigtuvių būdą lemia, Lauki namuose keistų svečių, Nes žalčiai plieka šaltą žemę. Gali jau kurstyt šviesią viltį Apie pavasarį, naujus…
Trys išminčiai
Trys išminčiai Trys karaliai, trys išminčiai Lenkėsi prie tvarto ėdžių, Kad pašlovintų vaikelį – skleisiantį pasauliui meilę… Autorė: Spalvotoji plunksna
Švento Pauliaus atsivertimas
Šv. Pauliaus atsivertimas Žmogui nuoširdžiam juk širdį gelia, Jei mato kito piktą valią, Bet jei blogis virsta gerumu, Tampa dūšioj gera ir ramu. Tegul Švento Pauliaus atsivertimo diena Primins šią…
Griebkime roges
Griebkime roges Nebūkime liūdni ir iš šalčio pastirę, Griebkime roges, pačiūžas, slides, Bėkim į lauką, į pievą, į girią, Juk šiandien pasaulinė sniego diena! Autorė: Birutė Sol
Be sniego liūdna
Be sniego liūdna Be sniego gyventi liūdnoka, Jis dovanoja skraistę miškams, Jis elegantiškai padangėj šoka, Jis neša sapnus tėvams ir vaikams. Be sniego čiuožinėti negalime, Be sniego žiema ne žiema, Todėl…
Mylimas Klaipėdos kraštas
Mylimas Klaipėdos kraštas Skinu jam žiemos sodo gėles, Glaudžiuos prie jo širdim tyra, Tik jam dovanoju mintis gilias, Nes jis toks tik vienas yra, Jūros oru kvėpuojantis, Gamtos nuostabios išpuoštas…
Paminėkime sausio 13-ąją
Paminėkime sausio 13-ąją Šiame pasauly svarbi Tik viena tiesa yra – Priespaudos pakelti negali Žmogaus širdis tyra. Todėl paminėkime 13-ąją sausio, Juk skriauda begalinė Mums visiems priklauso. Autorė: Birutė Sol
Kai sutiksite Tris karalius
Kai sutiksite Tris karalius Šventvakariai nutipeno jau kloniais, Tegul saulė džiugins diena šviesesne, Ir kutens spinduliais maloniais, Kai sutiksite Tris karalius. Autorė: Birutė Sol
Sutiki Tris karalius
Sutiki Tris karalius Gyvybės medis vėją pagavo, Saulė žarom padabino Pilką kasdienyvbę tavo. Linksmas sutiki Tris karalius, Kristaus apreiškimas Pradės naujus metelius. Autorė: Birutė Sol
Saulė į dangų kopia
Saulė į dangų kopia Jau baigėsi Kalėdų šventė Sušildžiusi širdį net piktą ir kietą, Saulė į dangų jau kopia Dangaus krėsle užimti vietą. Duris namų kryželiais papuošim Šventa balta kreidele, Sielą…
Trys karaliai
Trys karaliai Diena jau ilgesnė per žingsnį gaidžio – Saulė dažniau vis išlįs, Kalėdų girliandos vėjyje žaidžia, Horizonte eina karaliai trys. Autorė: Birutė Sol

Sveikinimai su sausio mėnesio šventėmis

Sausio mėnesio šventės žavios ir šiltos, jos sušildo mūsų širdis patį šalčiausią metų mėnesį. Sausį švenčiame ir minime: Naujuosius metus, Tris karalius, Laisvės gynėjų dieną, Pusiaužiemį, Pasaulinę sniego dieną ir kitas gražias šventes. Pasveikinkime vieni kitus dovanodami eilėraščius.