Paminėkime sausio 13-ąją

Paminėkime sausio 13-ąją

Šiame pasauly svarbi
Tik viena tiesa yra –
Priespaudos pakelti negali
Žmogaus širdis tyra.
Todėl paminėkime
13-ąją sausio,
Juk skriauda begalinė
Mums visiems priklauso.

Autorė: Birutė Sol