Kai sutiksite Tris karalius

Kai sutiksite Tris karalius

Šventvakariai nutipeno jau kloniais,
Tegul saulė džiugins diena šviesesne,
Ir kutens spinduliais maloniais,
Kai sutiksite Tris karalius.

Autorė: Birutė Sol