Sutiki Tris karalius

Sutiki Tris karalius

Gyvybės medis vėją pagavo,
Saulė žarom padabino
Pilką kasdienyvbę tavo.
Linksmas sutiki Tris karalius,
Kristaus apreiškimas
Pradės naujus metelius.

Autorė: Birutė Sol