Šauniesiems muitininkams

Šauniesiems muitininkams

Kai tik ryto saulė nušvinta,
Skubate saugoti sienas valstybės,
Nesvarbu ar lyja, as snaigės krinta,
Jėgų negailite dėl mūsų ramybės.
Jūs pasitinkate namo parvykusius,
Išlydite pasiryžusius ilgai kelionei,
Džiuginate tėvynėje likusius,
Savo kantriu ir prasmingu darbu.

Autorė: Birutė Sol