Švento Pauliaus atsivertimas

Šv. Pauliaus atsivertimas

Žmogui nuoširdžiam juk širdį gelia,
Jei mato kito piktą valią,
Bet jei blogis virsta gerumu,
Tampa dūšioj gera ir ramu.
Tegul Švento Pauliaus atsivertimo diena
Primins šią tiesą šiandien ir visada.

Autorė: Birutė Sol