Melskimės Marijai
Melskimės Marijai Tai Švenčiausioji Mergelė Marija: Jai po kojomis paminta gyvatė, Jai maldžiasi žmogus ir saulė, Dangus ir upė, jai meldžiasi giraitė. Autorė: Birutė Sol
Dėkosim žemei
Dėkosim žemei Dėkosime šiandiena žemei ir laukams Už derlių, kurį mums dovanojo, Dalinsim duoną nuskriaustiems vaikams, Marija visuomet nelaimingus globojo. Autorė: Birutė Sol
Tavo vardas Klaipėda
Tavo vardas Klaipėda Klaipėda! Vien tavo vardas širdį spaudžia, Niekaip negalėčiau be tavęs gyventi. Pats dangus likimą bendrą mūsų audžia: Čia gimiau, čia augau, čia gera ir pasenti. Autorė:…
Jūra saujoj
Jūra saujoj Pilnos mano saujos jūros, Jos bangavimo ir paslapčių. Su gimtadieniu, mieste mano! Vardą tavo lūpomis liečiu. Autorė: Birutė Sol
Kristaus atsimainymas
Kristaus atsimainymas Su atsimainymu Kristaus sveikinu jus, Šventę bažnyčioj paminėkit, Atminkit visuomet, kad maloningas dangus, Ir Šventą trejybę nuoširdžiai tikėkit. Autorė: Birutė Sol
Štai mano sūnus
Štai mano sūnus „Netikėjimą šalin nuvykit, Štai sūnus manasis, jo klausykit, Per jį patirsite mane“, – Tarė balsas danguje. Autorė: Birutė Sol
Atsisveikinimas su želmenimis
Atsisveikinimas su želmenimis Žolinė – Atsisveikinimas su želmenimis Ir pievų gėlėmis. Dvasinis akimirksnis Sulaikys tave, Privalai melstis už Ypatingą šventę, Nes turėdamas savo Derlių aruoduose Atsigręži į artimą Ir siūlai jam pagalbą. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Žolinė puokštė
Žolinė puokštė Žolinė puokštė Puošia namus, Tai svarbus šventės atributas. Būtinai nuneškite Į bažnyčią pašventinti Vaistingas laukų žolelės, Javus ir daržovės, Nes tai gamtos grožis, žaluma. Po pamaldų laukia spektakliai, Koncertai, žaidimai linksmi, Tad švęskite Švenčiausiosios…

Sveikinimai su rugpjūčio mėnesio šventėmis

Rugpjūtis gausus ne tik gamtos gėrybių, bet ir smagių švenčių. Šį mėnesį švenčiame Žolinę, Internautų dieną, Laisvės dieną, minime Baltijos kelio dieną bei švenčiame kitas šventes. Pasveikinkite draugus ir padovanokite eilėraštį.