Štai mano sūnus

Štai mano sūnus

„Netikėjimą šalin nuvykit,
Štai sūnus manasis, jo klausykit,
Per jį patirsite mane“, –
Tarė balsas danguje.

Autorė: Birutė Sol