Kristaus atsimainymas

Kristaus atsimainymas

Su atsimainymu Kristaus sveikinu jus,
Šventę bažnyčioj paminėkit,
Atminkit visuomet, kad maloningas dangus,
Ir Šventą trejybę nuoširdžiai tikėkit.

Autorė: Birutė Sol