Kristaus atsimainymas
Kristaus atsimainymas Su atsimainymu Kristaus sveikinu jus, Šventę bažnyčioj paminėkit, Atminkit visuomet, kad maloningas dangus, Ir Šventą trejybę nuoširdžiai tikėkit. Autorė: Birutė Sol
Štai mano sūnus
Štai mano sūnus „Netikėjimą šalin nuvykit, Štai sūnus manasis, jo klausykit, Per jį patirsite mane“, – Tarė balsas danguje. Autorė: Birutė Sol

Sveikinimai su Kristaus atsimainymo diena

Rugpjūčio 6-ąją minima Kristaus atsimainymo diena. Pasveikinkite su švente artimuosius, draugus ir tiesiog pažįstamus dovanodami jiems prasmingas eiles.