Melskimės Marijai

Melskimės Marijai

Tai Švenčiausioji Mergelė Marija:
Jai po kojomis paminta gyvatė,
Jai maldžiasi žmogus ir saulė,
Dangus ir upė, jai meldžiasi giraitė.

Autorė: Birutė Sol