Atsisveikinimas su želmenimis

Atsisveikinimas su želmenimis

Žolinė –
Atsisveikinimas su želmenimis
Ir pievų gėlėmis.
Dvasinis akimirksnis
Sulaikys tave,
Privalai melstis už
Ypatingą šventę,
Nes turėdamas savo
Derlių aruoduose
Atsigręži į artimą
Ir siūlai jam pagalbą.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė