Velykos
Velykos Velykų prisikėlimo šviesoj Pajuski ramybę, gerumą ir džiaugsmą. Dienos šios erdvėj lai pildos svajonės Ir lai viltys stiprėja – juk pavasarėja… Eil. autorė : Spalvotoji Plunksna
Įpatinga diena
Įpatinga diena Verbų sekmadienis linksmas Tegu pavasarį prikels, Ir Žemėj, ir širdies kamputy – Vis meilę, džiaugsmą, gėrį telks… Eil. autorė: Spalvotoji Plunksna
Gražiom spalvom
Gražiom spalvom Lai pražysta gražiausiom spalvom Šis naujas pavasario rytas! Pasveikinkim džiugiai kits kitą – Verbų spalvingąjį rytą! Eil. autorė: Spalvotoji Plunksna
Su Kovo 8-ąja
Su Kovo 8-ąja Kiekvienas gėlės žiedas lai skleidžia mano meilę, Kiekvienas gėlės žiedas lai kalba apie meilę, Kiekvienas gėlės žiedas lai tavo vardą taria Ir džiaugsmą dovanoja. Su Kovo…
Moters paslaptis
Moters paslaptis Žymusis Z. Froidas kažkada pasakė: „Aš dar nesugebėjau atsakyti tik į vieną klausimą, kuris dar niekada ir nebuvo atsakytas: ko nori moteris?“ Atsakymas paprastas,…
Miego milžinai
Miego milžinai Jei jus ima miegas amžinai, Galbūt jūs esat miego milžinai, Miegot, miegot, miegot, miegot, Vis noris žodį šį kartot. Su miego diena! Autorė: Birutė Sol
Kovo 11-osios koncertas
Kovo 11-osios koncertas Smagus koncertas Rotušės aikštėje Sukvies lietuvius Dalintis trispalvėmis, Krašto istorija, Džiaugtis ryto šviesa, Nes niekada nenustojo Veikti Lietuvos nepriklausomybės akto Teisinės galios, Sutartis dėl tarpvalstybinių santykių. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Sugiedotas himnas
Sugiedotas himnas Sugiedotas gražiai himnas, Salėje nugriaudėjo Audringi plojimai. Tai dvasinės stiprybės diena Jungianti dabartį su praeitimi, Simbolizuojanti nepriklausomą valstybę, Atstatytą Lietuvos nepriklausomybę. Saulė, žemė ir dangus Visada paliks Vilties spindulius šiltus, Nes lietuviai išmintingi, Stiprūs, draugiški, ryžtingi. Autorė:…
Laukiame pavasario
Laukiame pavasario Laukiame pavasario, Širdies spindulių, Skrendančių drugelių Prie vilties langų. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Pavasario šakelė
Pavasario šakelė Pavasario šakelė Pražysta parke Nuostabia balta spalva, Vėl susitikę dalinsimės Prisimiimais ir širdies kalba. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Rožiniai gėlių žiedeliai
Rožiniai gėlių žiedeliai Rožiniai gėlių žiedeliai Suspindi nuo saulutės spindulių, Mielas pavasario paukštelis Pakelia vilties sparnelius. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Pavasario žiedeliai
Pavasario žiedeliai Kai pavasario žiedeliai Papuošia meilės kelius, Mes gyvenimo žingsneliais Sutinkame gyvenimo draugus. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Saulėtas rytas
Saulėtas rytas Tai saulėtas rytas Ir vilties keliai, Mes suradę laimę Džiaugsimės draugais. Sužaliuoja medžiai, Miškuose gražu, Skleidžiasi pavasario žiedeliai Dovanodami širdies lapelius. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Balti beržai
Balti beržai Balti beržai, tylūs miškai, Šalti pavasario lašai Pažadina širdeles, Kai saulė pateka rytais. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Pavasario tulpytės
Pavasario tulpytės Pavasario tulpytės – Motulės dovana, Suspindi vaiko akys Ir meiliai glaudžiasi, Kai kyla paukštis danguje. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Drugelio grožis
Drugelio grožis Drugelio grožis Kaip melsvas dangus Pažadina mažuosius paukštelius, Gamta atbunda nuo saulės spindulių, Šiltų lietaus pavasario lašų. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Mėlyna vėliava
Mėlyna vėliava Galime džiaugtis drąsiai, jog Mūsų šalis šiandien ne viena, Galime vėliavą mėlyną pagerbti, Nes šiandien Įstojimo į NATO diena. Autorė: Birutė Sol
Esame saugūs
Esame saugūs Džiaugiamės kadaise įstoję į NATO – Budri akis valstybę mūs mato. Jaučiamės laisvi, laimingi ir saugūs, Mums negresia įvykiai nemalonūs ir baugūs. Autorė: Birutė Sol
Penas sielai
Penas sielai Spektakliai, teatras – tai puiku, Tai aukščiausia forma meno. Sakau tai nuoširdžiai, ne dėl akių, Teatras duoda sielai peno. Su Tarptautine teatro diena! Autorė: Birutė Sol
Teatro įdomumas
Teatro įdomumas Matyti aktorius ant scenos, Jausti skausmą, džiaugsmą jų Patinka mums, nes taip bėga dienos Įdomiau gerokai, be nuobodulių. Paminėkim Teatro dieną Mėnesio dvidešimtseptintą dieną. Autorė: Birutė Sol
Apreiškimas Marijai
Apreiškimas Marijai Marija atpirko nuodėmę už Ievą ir už mus, Nes pagimdė Jėzų Dievo sūnų, Tad į širdį dėkime ir paminėkime apreiškimus, Kuriais Visagalis savo valią vykdo. Autorė: Birutė…
Angelo žodžiai
Angelo žodžiai „Bus man taip, kaip angelas pasakė“ – Marijos žodžiai nuskambėjo Ir niekas nei girdėjo nei nematė, Kaip Ievos nuodėmė užmarštin nuėjo. Ir štai už mėnesių devynių Užgims Dievo…
Poetų diena
Poetų diena Poeziją skaityk ir ji tave įmes Į sūkurį vaizdų ir žodžių, Į pasaulio kitoniško gelmes. Skaityk eiles ir jas mylėk Ir kasmet linksmai ir tauriai Poetų dieną paminėk. Autorė:…
Poezijos žvaigždynai
Poezijos žvaigždynai Jei eilėraštis atorodo tau Kaip neįprastas raidynas, Jei poezijos tu nesupranti, Žiūri į ją lyg ožka į žvaigždynus, Nusiminti neskubėk, Poezijos dieną tu paminėk. Juk žodžiai prasmingi Visviena gyvena tavyje. Autorė:…
Dosnioji Žemė
Dosnioji Žemė Žemė dovanoja mums gyvybę, Ji suteikia ir maistą, ir stogą, Garbinkime ją lyg kokią dievybę, Tausokim ir niekad nedarykim jai bloga. Su Žemės diena! Autorė: Birutė Sol
Dienos ir nakties sutapimas
Dienos ir nakties sutapimas Šiandien sutaps ilgumas Dienos ir nakties Tarsi būtų jos tikros dvynės, Tad skubėkime džiaugtis, nes Nebus ilgai kitos tokios gadynės. Autorė: Birutė Sol
Jie nebijojo
Jie nebijojo Jie nebijojo slapčia naktimis Nešti brangų žodį kitiems, Slėptis, skubėti, brist vandenimis, Kad tik suteiktų prasmę idėjai. Tad prisiminkim šiandien knygnešius, Jiems pagarbą minitmis atiduokim, Mylėkim knygą, raidę ir…
Kai knygą skaitai
Kai knygą skaitai Kai knygą skaitai išmintingą, Rodos, nušvinta net dausos, Jei tik autoriui polėkio nestinga, Jo žodžio pasaulis visas klausos. Todėl paminėkime Knygnešio dieną Gražią, linksmą ir be galo…
Kovo vienuoliktosios puokštė
Kovo vienuoliktosios puokštė Geltonais pienių žiedais apipinsiu, Žaliom pušų šakom išpuošiu, Raudonais aguonų žiedais išdabinsiu, Tave, mano Lietuva brangi. Autorė: Birutė Sol
Sava žemė
Sava žemė Gera justi žemę po kojom, Bet dar geriau žinot, tėvyne, Kad ne veltui dėl tavęs kovojom, Kad žemė ši – išties sava. Su Kovo 11-ąja! Autorė: Birutė Sol

Sveikinimai kovo mėnesio šventėms

Pagaliau pavasaris! Skubame pasveikinti vieni kitus su šiltuoju metų laiku. Nepamirškime, jog šį mėnesį švęsime Kovo 11-ąją, Kovo 8-ąją bei tokias įdomias šventes kaip Rašytojų diena ar Knygnešių diena. Pasveikinkime vieni kitus su kovo mėnesio šventėmis dovanodami gražius eilėraščius.