Mėlyna vėliava
Mėlyna vėliava Galime džiaugtis drąsiai, jog Mūsų šalis šiandien ne viena, Galime vėliavą mėlyną pagerbti, Nes šiandien Įstojimo į NATO diena. Autorė: Birutė Sol
Esame saugūs
Esame saugūs Džiaugiamės kadaise įstoję į NATO – Budri akis valstybę mūs mato. Jaučiamės laisvi, laimingi ir saugūs, Mums negresia įvykiai nemalonūs ir baugūs. Autorė: Birutė Sol
Penas sielai
Penas sielai Spektakliai, teatras – tai puiku, Tai aukščiausia forma meno. Sakau tai nuoširdžiai, ne dėl akių, Teatras duoda sielai peno. Su Tarptautine teatro diena! Autorė: Birutė Sol
Teatro įdomumas
Teatro įdomumas Matyti aktorius ant scenos, Jausti skausmą, džiaugsmą jų Patinka mums, nes taip bėga dienos Įdomiau gerokai, be nuobodulių. Paminėkim Teatro dieną Mėnesio dvidešimtseptintą dieną. Autorė: Birutė Sol
Apreiškimas Marijai
Apreiškimas Marijai Marija atpirko nuodėmę už Ievą ir už mus, Nes pagimdė Jėzų Dievo sūnų, Tad į širdį dėkime ir paminėkime apreiškimus, Kuriais Visagalis savo valią vykdo. Autorė: Birutė…
Angelo žodžiai
Angelo žodžiai „Bus man taip, kaip angelas pasakė“ – Marijos žodžiai nuskambėjo Ir niekas nei girdėjo nei nematė, Kaip Ievos nuodėmė užmarštin nuėjo. Ir štai už mėnesių devynių Užgims Dievo…
Poetų diena
Poetų diena Poeziją skaityk ir ji tave įmes Į sūkurį vaizdų ir žodžių, Į pasaulio kitoniško gelmes. Skaityk eiles ir jas mylėk Ir kasmet linksmai ir tauriai Poetų dieną paminėk. Autorė:…
Poezijos žvaigždynai
Poezijos žvaigždynai Jei eilėraštis atorodo tau Kaip neįprastas raidynas, Jei poezijos tu nesupranti, Žiūri į ją lyg ožka į žvaigždynus, Nusiminti neskubėk, Poezijos dieną tu paminėk. Juk žodžiai prasmingi Visviena gyvena tavyje. Autorė:…
Dosnioji Žemė
Dosnioji Žemė Žemė dovanoja mums gyvybę, Ji suteikia ir maistą, ir stogą, Garbinkime ją lyg kokią dievybę, Tausokim ir niekad nedarykim jai bloga. Su Žemės diena! Autorė: Birutė Sol
Dienos ir nakties sutapimas
Dienos ir nakties sutapimas Šiandien sutaps ilgumas Dienos ir nakties Tarsi būtų jos tikros dvynės, Tad skubėkime džiaugtis, nes Nebus ilgai kitos tokios gadynės. Autorė: Birutė Sol
Jie nebijojo
Jie nebijojo Jie nebijojo slapčia naktimis Nešti brangų žodį kitiems, Slėptis, skubėti, brist vandenimis, Kad tik suteiktų prasmę idėjai. Tad prisiminkim šiandien knygnešius, Jiems pagarbą minitmis atiduokim, Mylėkim knygą, raidę ir…
Kai knygą skaitai
Kai knygą skaitai Kai knygą skaitai išmintingą, Rodos, nušvinta net dausos, Jei tik autoriui polėkio nestinga, Jo žodžio pasaulis visas klausos. Todėl paminėkime Knygnešio dieną Gražią, linksmą ir be galo…
Kovo vienuoliktosios puokštė
Kovo vienuoliktosios puokštė Geltonais pienių žiedais apipinsiu, Žaliom pušų šakom išpuošiu, Raudonais aguonų žiedais išdabinsiu, Tave, mano Lietuva brangi. Autorė: Birutė Sol
Sava žemė
Sava žemė Gera justi žemę po kojom, Bet dar geriau žinot, tėvyne, Kad ne veltui dėl tavęs kovojom, Kad žemė ši – išties sava. Su Kovo 11-ąja! Autorė: Birutė Sol
Gera tarti tavo vardą
Gera tarti tavo vardą Gera tarti tavo vardą, Lietuva, Malonu jį smėlyje rašyti, Nes aš myliu širdim visa Kraštą šį gražų, nors ir mažytį. Autorė: Birutė Sol
Komplimentas Lietuvai
Komplimentas Lietuvai Tavo vardas skamba tvirtai Kaip akmuo, kaip geležis, Tavo vardas širdžiai mielas Kaip žydinti pavasario obelis. Autorė: Birutė Sol
Esi tu moteris
Esi tu moteris Esi tu moteris, mama, žmona, Širdis kantrybės tavo kupina, Tegu graži bus tau ši diena, Ir gėlės namuose kvepės. Sveikinu su Kovo aštunta! Autorė: Birutė Sol
Meilės kupina moteris
Meilės kupina moteris Tai graži diena, ją verta švęsti, Tai diena, kada susimąstai, Kiek negandų pajėgi yra iškęsti Moteris gerumo, meilės kupina. Ir jeigu girtis nemėgstat pačios, Tegul tyrumas jūsų…
Pelenai nuskrido
Pelenai nuskrido Pavasaris štai ėmė ir atėjo, Pelenai pernykščiai ir rūpesčiai Nuskrido ant skraistės vėjo, Ir stojo tyla, taika ir ramybė, Sujudins ją tik Velykų linksmybė. Autorė: Birutė Sol
Būties trapumas
Būties trapumas Šiandien barstysime galvas Pelenais pernykštės verbos, Nebus mėsos, dainos garsensnės, Nei linksmos namuose kalbos. Tačiau turėsime progą gerą Prisiminti trapumą būties, Laukti Velykų ramiai Ir tikrosios žiemos prapulties. Autorė: Birutė Sol
Rašytojų šventė
Rašytojų šventė Jūs mintį kalat lyg plieną, It deimantą žodį šlifuojant kiekvieną, Sutikit prasmingai, linksmai Tarptautinę rašytojų dieną! Autorė: Birutė Sol
Rašytojo misija
Rašytojo misija Tikiu, kad pasaulį sukursit geresnį Raide, žodžiu, gilia mintimi. Ar gali būti darbas kilnesnis Pagrįstas vien tyra išmintimi. Autorė: Birutė Sol
Pavasariniai norai
Pavasariniai norai Kiekvienas norime, kad saulė pasiliktų Ilgiau ir kasdienybę mūsų nušviestų, Kad sugrįžę paukščiai dainuotų Ir giesmė jų širdį kiekvieno paliestų. Tegul norai mūsų būtinai išsipildo, Pavasario džiaugsmas lai…
Gal pavasaris
Gal pavasaris Medžiai linksmai mankština šakas, Prie kamieno norisi galvą priglaust, Viršūnėje straksi žalias kažkas, „Gal pavasaris?“ – maga paklaust. Ir norisi mylėti pasaulį, save, Plaukti kartu su šia galinga…
«Kanklių muzika»
«Kanklių muzika» Kanklių muzika suskambo, Salėje minčių tyla, Pasipuošusios lietuvės Dainuoja tautines dainas. Žodžiuose viltis suspindi, Nes Tėvynei pagarba, Susikaupę prisiminkime Kovo 11-osios, Vasario 16-osios dienas, Nes trispalvės ir balandžiai Dovanoja prasmingas Ateities dieneles. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
«Eilėraščių sode»
«Eilėraščių sode» Eilėraščių sode Išgirsk pavasario minčių, Tai Tavo laikas, Kai priskinsiu Daug širdies žiedų. Žalia žolė, dobiliukai Ves parko taku, Nes baltaskarė žemė Suskaičiuos žingsnius. Spalvingos mintys kaip drugiai, Posmų gerbėjams Laukti kūrybiniai atspindžiai. Autorė: Raimonda…
«Atverkime langines»
«Atverkime langines» Atverkime langines – Pražydo obelis, Balti žiedai kaip sniegas – Tai mūsų ateitis. Sode gražuolės gėlės Jau kvepia viltimi, Žieduose Tavo laimė, Tiktai atmerk melsvas akis. Jos pamatys pasaulį, Išgirs skubančius žingsnius, Išties…
Pasveikinu Tave, šypsokis
Eilėraštis «Pasveikinu Tave, šypsokis» Pasveikinu Tave, šypsokis, Laukia draugų būrys, Nes laikas suskaičiuos minutes, Kai džiaugiuosi su Tavimi. Palaistau prasiskleidusias žibuokles, Tai Kovo 8-osios atspindys, Čia Ąžuolyno grožis Laimingas tik su Tavimi. Autorė:…
Laukimą dovanoju
Laukimą dovanoju Tau Laukimą dovanoju Prie jūros kranto su Kovo 8-osios spinduliais, nes atplaukia meilės laivai, žuvėdros kylančios — vilties sparnai. Aplanko meilė, Skleidžiasi žiedai. eil. autorė Raimonda Taškūnaitė
Esi namų širdelė
Nes esi namų širdelė Esi namų širdelė, Saulutės spindulys, Praverk kieme vartelius, Čia laukia Kovo 8–osios paslaptis. Žieduose meilės spalvos Užburs Tavo mintis, Sulauksi švelnių rankų, Kurios su viltimi apkabins. Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Sveikinimai kovo mėnesio šventėms

Pagaliau pavasaris! Skubame pasveikinti vieni kitus su šiltuoju metų laiku. Nepamirškime, jog šį mėnesį švęsime Kovo 11-ąją, Kovo 8-ąją bei tokias įdomias šventes kaip Rašytojų diena ar Knygnešių diena. Pasveikinkime vieni kitus su kovo mėnesio šventėmis dovanodami gražius eilėraščius.