Pakvieskim pavasarį

Pakvieskim pavasarį

Nors gamta šiandien dar snaudžia,
Pasakyti paslaptį galiu:
Žinok, pavasaris jau skraistę audžia
Iš žiedų ir saulės spindulių.
Mums tereikia jį gražiai pakviesti,
Pagirt gražuolį žalią jauną,
Ir ims saulelė meiliai šviesti,
Ims žolės krutėt lapelis liaunas.

Autorė: Birutė Sol