Išminčiaus žiburėlis
Eilėraštis «Išminčiaus žiburėlis» Vingiuoti takai ves toli toli, Degs išminčiaus žiburėlis, Kai mėnulis už langų šypsosis, Saulei nusileidus gyvenkite Paslaptingomis svajonėmis Ir ateities sapnais.
Čiurlenimas
Upelio čiurlenimas Upelis čiurlendamas tyliai tyliai Nuplaus rankeles, kojeles, pirštelius, Skubėdamas knygnešys Skaičiuodamas knygeles Grožėsis miško vaizdais, Prinokusiomis gimtinės žemuogėmis, Spanguolėmis, kvapniomis alyvomis. Kai pintinėlėse paliksite nuskintus sodybos obuoliukus, Kurie gaiviai atgaivins jaunus…
Minčių laukimas
Sveikinimas «Minčių laukimas» Kūrybiniai langeliai sukvies svečius, Išminčiaus dvasinė šviesa Turės prasmingas visada viltis. Rasdami ramų suolelį, Bendraudami gražiai Tobulėjame suspindėdami Svajonių žvaigždėmis. Kalba tampa aiškesnė, Nes dalinamės patirtimi, Minčių laukimas bus brangus Kaip vandens…
Pavasario lakštutė
 Sveikinimas «Pavasario lakštutė» Lietutis krapnojo visą naktį, Debesėliai plaukė toli, Atskridusi pavasario lakštutė Pasibeldžia knygnešiams snapeliu. Laikas prabusti, keltis anksti, Nes seneliukas ant kuprelės Atneš daug knygelių apie Gražią vaikystę, jaunystę, Kurių laukia…

Knygnešio dienai sveikinimai

Knygnešio diena, tai šventė kai minimi žmonės, kurie prisidėjo prie lietuviško rašto ir kūrinių išlaikymo. 1864 metais Rusija uždraudė  spausdinti lietuviškai. Tuomet spausdinta tik rusiškai. Už saugojimą ir platinimą lietuviško rašto kūrinių buvo baudžiama. Tad pagerbkime juos, knygnešius, atminkime, jog tąkart buvo kovojama už mūsų Lietuvos žodį. Ši diena švenčiama Kovo 16-ąją.