Išminčiaus žiburėlis

Eilėraštis «Išminčiaus žiburėlis»

Vingiuoti takai ves toli toli,
Degs išminčiaus žiburėlis,
Kai mėnulis už langų šypsosis,
Saulei nusileidus gyvenkite
Paslaptingomis svajonėmis
Ir ateities sapnais.

X