Išminčiaus žiburėlis

Eilėraštis „Išminčiaus žiburėlis“

Vingiuoti takai ves toli toli,
Degs išminčiaus žiburėlis,
Kai mėnulis už langų šypsosis,
Saulei nusileidus gyvenkite
Paslaptingomis svajonėmis
Ir ateities sapnais.