Įpatinga diena
Įpatinga diena Verbų sekmadienis linksmas Tegu pavasarį prikels, Ir Žemėj, ir širdies kamputy – Vis meilę, džiaugsmą, gėrį telks… Eil. autorė: Spalvotoji Plunksna
Gražiom spalvom
Gražiom spalvom Lai pražysta gražiausiom spalvom Šis naujas pavasario rytas! Pasveikinkim džiugiai kits kitą – Verbų spalvingąjį rytą! Eil. autorė: Spalvotoji Plunksna
X