Kovo 11-osios koncertas
Kovo 11-osios koncertas Smagus koncertas Rotušės aikštėje Sukvies lietuvius Dalintis trispalvėmis, Krašto istorija, Džiaugtis ryto šviesa, Nes niekada nenustojo Veikti Lietuvos nepriklausomybės akto Teisinės galios, Sutartis dėl tarpvalstybinių santykių. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Sugiedotas himnas
Sugiedotas himnas Sugiedotas gražiai himnas, Salėje nugriaudėjo Audringi plojimai. Tai dvasinės stiprybės diena Jungianti dabartį su praeitimi, Simbolizuojanti nepriklausomą valstybę, Atstatytą Lietuvos nepriklausomybę. Saulė, žemė ir dangus Visada paliks Vilties spindulius šiltus, Nes lietuviai išmintingi, Stiprūs, draugiški, ryžtingi. Autorė:…
Kovo vienuoliktosios puokštė
Kovo vienuoliktosios puokštė Geltonais pienių žiedais apipinsiu, Žaliom pušų šakom išpuošiu, Raudonais aguonų žiedais išdabinsiu, Tave, mano Lietuva brangi. Autorė: Birutė Sol
Sava žemė
Sava žemė Gera justi žemę po kojom, Bet dar geriau žinot, tėvyne, Kad ne veltui dėl tavęs kovojom, Kad žemė ši – išties sava. Su Kovo 11-ąja! Autorė: Birutė Sol
«Kanklių muzika»
«Kanklių muzika» Kanklių muzika suskambo, Salėje minčių tyla, Pasipuošusios lietuvės Dainuoja tautines dainas. Žodžiuose viltis suspindi, Nes Tėvynei pagarba, Susikaupę prisiminkime Kovo 11-osios, Vasario 16-osios dienas, Nes trispalvės ir balandžiai Dovanoja prasmingas Ateities dieneles. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Lietuvėlės erdvės
Eilėraštis “Lietuvėlės erdvės” Diena kaip nusišypsome, Apsikabiname visi, Pamatome baltus balandžius Ir spindinčias lietuviškas akis. Draugai, kaimynai Džiaugiasi šviesia diena, Nes ateitis kaip saulė Šildo Lietuvėlės erdves.
Atgimimas – tautos ateitis
Eilėraštis “Atgimimas – tautos ateitis” Iš pirmo žvilgsnio pastebėkime, Supraskime, kad šventė nuostabi, Nes atgimimas dovanoja Prasmingą likimą, Sukviesdamas visus grožėtis Tautos ateitimi. Pajausite laisvės kelią, Praversite minčių duris, Ten lauks draugystės aidas, Nusišypsodamas…

Sveikinimai su Nepriklausomybės diena

Tai Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 1990 m. kovo 11 dieną Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė nepriklausomybės sutartį, kuri įsigaliojo. Ten buvo rašyta, jog atstatoma Vastybinė nepriklausomybė ir panaikinamos 1940 metais svetimos jegos galios.  Akte remtasi 1918 m. vasario 16 pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris nebuvo nustojęs galioti.

Aktą pasirašė LR Aukščiausios Tarybos Primininkas Vytautas Landsbergis ir kiti tarybos nariai.

Tačiau Rusija priešinosi ir buvo įvesta kariuomenė.

Sausio 13 lietuviai gynė televizijos bokštą naktį. Buvo žuvusių. Pasaulis pasmerkė Rusijos tokius veiksmus. Lietuvą palaikyti atvyko delegacijos iš Ukrainos, Gruzijos, Moldavijos, Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos, Vengrijos.

Pripažinta nepriklausoma Lietuva tapo tik 1991 m. liepos 29 dieną. Taip pat buvo pasirašyta tarpvalstybinė sutartis.