Atgimimas – tautos ateitis

Eilėraštis „Atgimimas – tautos ateitis“

Iš pirmo žvilgsnio pastebėkime,
Supraskime, kad šventė nuostabi,
Nes atgimimas dovanoja
Prasmingą likimą,
Sukviesdamas visus grožėtis
Tautos ateitimi.
Pajausite laisvės kelią,
Praversite minčių duris,
Ten lauks draugystės aidas,
Nusišypsodamas mielai,
Keliaudamas toli.