Sugiedotas himnas

Sugiedotas himnas

Sugiedotas gražiai himnas,
Salėje nugriaudėjo
Audringi plojimai.
Tai dvasinės stiprybės diena
Jungianti dabartį su praeitimi,
Simbolizuojanti nepriklausomą valstybę,
Atstatytą Lietuvos nepriklausomybę.
Saulė, žemė ir dangus
Visada paliks
Vilties spindulius šiltus,
Nes lietuviai išmintingi,
Stiprūs, draugiški, ryžtingi.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė