Drąsios širdys

Drąsios širdys

Jėzaus žodį skleisti
Verta su drąsia širdim,
Tai įrodė Šventieji
Petras ir Povilas.

Paminėkime Švento Povilo
Ir Švento Petro dieną.

Autorė: Birutė Sol