Vyrams su vyrų diena
Kas stipriausi, galingiausi? O prireikus – ir drąsiausi? O gi vyrai mūsų nuostabiausi! Ši diena – tebūnie jų, Negailėkim, mielosios,…
Su šeimos diena
Nėra turbūt pasaulyje jėgos, Galingesnės už šeimą ir jos prasmingumą. Už pradžią mūsų, už saugumą, Kurį atrandame šeimos…
Sveikinimai buhalteriams
Kai pritrūksta laiko ar žinių, Neužmirškime buhalterių paslaugų! Viską suskaičiuos, aiškumo negailės, O prireikus patarimais stebinti pradės! Sveikiname šios profesijos…
Sveikinimai slaugytojams
Patarti, paguosti, padėt ligoje, Slaugytojos atskuba mums visada. Ištarkime ačiū tad šiandien bendrai, Jums, mūsų tylūs medicinos angelai! Teksto autorė:…
Didysis penktadienis
Tylos rimtyje ir atgailoje sutikime kartu Didįjį penktadienį – Kristaus mirties dieną. Sielvartingą metą vėl darbų namuos temąžta, Te…
Tarptautinė jaunimo solidarumo diena
Jaunimas – pokytis, drąsą, veržlumas. Tautos jėga, pasaulio tęstinumas, Kurį įkvėpti kurti, sparnus užauginti, O kartais – ir užtarti…
Veterinarijos dienai
Sveikiname visus šios garbingos profesijos atstovus ir tariame AČIŪ už kiekvieną išsaugotą mylimų augintinių gyvybę. Kuo…
Su radijo mėgėjų diena
Radiją garsiau ir iškart smagiau! Ir kelionėje ilgoj, ir darbo aplinkoj jėgų daugiau. Štai tokia linksma gaida ir…
Pavasario šauktuvėms
Žiemos laike nueinančiam nedrąsiai, Senovės papročiais, antai, atgimus, Pakvieskim jį, pavasarį, sugrįžti ir pratęsti Saulužės kelią, kur danguje aukštai…
Tarptautinė odontologų diena
Kai dantukai negaluos, Nepamiršk užsukt pas juos. Žinoma, dažnai baisu, Bet užtat labai svarbu. Visada padės, patars, O kai reikia –…
Myliu kasdien
Aplinkui sako – meilę švęsti reik, Nes šiandien – Šventas Valentinas. O aš sakau, jog myliu visada, Ne tik,…
Lietuvos samariečių bendrijos diena
Atjauta kitam, kuri sujungia Vienišas ar alkstančias širdis. Uždega ugnelę akyse, Šypseną, pavargusiam veide. Kintančiam gyvenime – gerumą. Žmonėse, kurie aplink…
Šviesos diena, Šv. Liucija
Šviesos diena, paženklinta auka Alkstantiems ir vargšams. Ir meile motinai šventa, Maldos galia ir atjautos jėga. Atminkite Liuciją Ir sielą josios…
Šv.Steponas
Vargšų užtarėjas, Evangelijos žinių skleidėjas, Mokytojas meilės artimui, tarnystės, Kuri veda link žadėtos Dievo Karalystės. Sukalbėkime maldelę šiandien tyliai, Tegul…
Padėkos savanoriams diena
Ištarkime šiandieną AČIŪ visiems, kurie neskaičiuoja dienų ir valandų tam, kad padėtų labiausiai gyvenimo nuskriaustiesiems. Jūs…
Šv. Barbora
Šventoji Barbora – gynėja visų, Kurie nukentėjo nelaimėse, O kartais – nuo gaisrų. Atminkite tad josios Gyvenimo dienas. Te atminimas šventas Metų…
Penktadienis puiki diena
Šiandien nuotaika labai gera, Juk penktadienis yra puiki diena. Teksto ir atviruko aurotė: Baltoji mūza
Saulės grįžtuvių laukimo pradžia
Šv. Andriejus – Saulės sugrįžtuvių nešėjas, Dieną ypatingą – tamsos virsmo, palydės. Ir tikėjimą, kad šviesa pamažu grįžta Širdyse…
Šv.Silvestras
Šv. Silvestras – gerų metų globėjas Apdovanoja lai viltimi ir tikėjimu. Savimi. Vienas kitu. Pasauliu. Stiprybės ir išminties tesuteikia. Teksto…
Šv. Kotryna
Šv. Kotryna – filosofų globėja, Dvasios stiprios, išminties įkvėpėja. Atminkime šiandieną jos kelią iškalbingą, Kurs buvo kupinas gyvenimo kelių…
Su žvejų diena!
Šv. Klemensas – žvejų globėjas Gausą tesuteikia josios mėgėjams. Plaukite drąsiai vandenų toliais, Lai nepritruks kantrybės ir sėkmės žvejojant! Teksto…
Filosofijos diena
Pažinti pasaulį neregimą – sielos. Ir regimam jo paslaptis įžvelgti, Gilyn į filosofijos gelmes panirti. Tai magija gyvenimo, kurią…
Pasaulinė mokslo diena
Kad mokslas taiką kurtų Ir mus visus geriems darbams suburtų. Kad pažangai gyvenimo įkvėptų, Kad viskas keistųsi į gerą,…
Adventui
Atraski tylą. Tą, kurioj prabyla Laukimas magiškas, viltingas… Laikotarpis Advento – ypatingas. Susikaupimo kupinas, ramybės sielos. Tikėjimo stebuklas teaplankys kas…
Vyrams!
Drąsūs, stiprūs, ištvermingi, Mylimi ir ypatingi. Puoselėkit vyriškumą, Nepraranda tai puošnumo! Su vyrų diena! Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę Atviruko autorė: Baltoji…
Gerumo dienai
Gerumas – tai mūsų sielos kalba. Leiskime jai kalbėti… Tegul širdys atsiveria – kurkime ryšį. Puoselėkime atjautą ir dėkingumą. Te…
Buhalterių dienai
Lengvų darbų, puikių rezultatų ir įkvepiančių pasiekimų profesinėje veikloje. Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę Atviruko autorė: Baltoji mūza
Būki mano
Nedrąsu pasipiršti gyvai? Nežinai koks bus atsakymas? Padaryk tai nusiųsdamas atviruką. Tegul bus tai tarsi treniruotė…

Padovanok smagią akimirką atviruku

Jei draugui ar mylimam žmogui nėra ūpo, jei jį ar ją slegia niūri diena už lango, pradžiugink brangų žmogų optimistiniu, įdomiu atviruku.

X