Sveikiname su pasauline turizmo diena
Amžinas, gilus žmogaus troškimas Kontrastingojo pasaulio pažinimo, Skatina jį daug keliauti, turistauti, Pamatyti tai, kas įdomiausia: Šalis, vietas, tautų galybę… Pažinti…
Rudens lygiadieniui
Ar bematai, Žmogau, kad šviesos mąžta, Ar bejauti Tu sakralumą lygiadienio nakties, Kuri mums primena apie gyvenimo Gausą, Ką…
Socialinių darbuotojų dienai
Išalkusiam suteikti sotų duonos kąsnį. Pamokyt trokštantį suprasti, kaip iškęsti šio gyvenimo audras ir josiose neskęsti. Ligonį aplankyti, dovanoti…
Programuotojų dienai
Jie supranta, ką vadinam sudėtingai – baitu, Ne mažiau ir tai, kas gi tas bitas, apie ką… Tai…
Statybininkams
Už svarbų darbą, kuriam reik stiprybės, Ne mažiau – kantrybės, ištvermės, žinių, Šiandieną būkime daugiau dėkingais Žmonėms, kuriuos dažnai…
Švč. Mergelės Marijos gimimo diena
Rūkų takais rudens ankstyvo, Štai dienose Šilinė aplankys… Primins Švenčiausiosios apsireiškimą, Atminti leis amžinąją Josios žinią, Apie atjautą, tikėjimą, pasiaukojimo…
Panevėžio dienos šventė
Gimtadienis miesto – šventė ligi paryčių, Su daug šėlsmo, muzikos, ryškių spalvų! Su atgimusia istorija, senuoju amatu meistrų. Tokios…
Su Baltijos jūros diena!
Pamoki bangele gaiviąja sutiktam praeiviui; Tylos melodiją savąją rimtimi jam grok… O jūra, Baltija, žmogaus visad išsiilgtoji, Dar begalybę…
Ukrainos nepriklausomybės diena
Sunku rasti žodį, kuriuo apsakytum Šios dienos svarbą; Laisvė nežydi… Daugel dienų ir savaičių; mėnesių Jos nematyti… Šalie brolių…
Tarptautinė tautos diena
Ir kaip dažnai, žmogau, susimąstai, Kiek daug tautų šioj Žemėje skirtingų? Vienos siekia pasaulio tolius tepažinti, Kitos – trokšta…
Kristaus atsimainymas
Kristaus atsimainymo dieną dieviška šviesa apšvieski būtį: Dievo Sūnui jautrią dėkingumo maldą tyliai sukalbėk. Ir teaplanko Tavo širdį,…
Šienpajūtės diena
Pirmąją žolelę brandžią nuguldyti, Dovanas gamtos dėkingume priimti. Primena šiandieną žmogui Antaninės; Dar kitaip pjūties pradžia jas pavadina. Ir byloja…
Didysis penktadienis jau čia
Nuo godumo, egoizmo, pykčio… Nuo noro smerkti kitą, jį su savimi palygint, Ši Didįjį Penktadienį kartu susilaikykim. Atminkime, kad…
Pavasario šauktuvėms paminėti
Kiek švenčių protėvių šiandieną užmaršty… Štai, pavyzdžiui, pavasario šauktuvės. Su dainomis, pirmaisiais ryto spinduliais, Merginos šokę basomis, laukais… Sutikti aušrą,…
Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero diena
Tikėkime sugrįžtančia šviesa, atbundančiu pavasariu, Švelniu saulužės spinduliu – apglėbiančiu, sušildančiu… Džiaukimės akimirkomis, pabūkim bendrume, Juk šiandieną – Kazimierinės…
Samariečių dienai
Ir kas gi jie, šiandieną klausiam; Gerumas šiandien kuo vardu… Kiek reiškia meilės pilnos rankos, Ištiestos nepažįstamam sunkiu metu… Jie…
Pasaulinė gerumo diena
Ištieski ranką – tebus joje gerumas. To šitaip trūksta šiam pasaulyje šaltam… Be galo trūksta atjautos ir meilės, Kuri…
Buhalteriams
Dokumentus sutvarkyti ir kai kur – pasirašyti. Visada suspėt laiku, kad kitiems būtų puiku. Šitokia buhalterių dalia, tad…
Turizmo dienai
Jis, pasaulis, žmogui atviras šiandieną, Būkim tyrinėtojai jo paslapčių kasdieną. Aukime ir plėskimės džiaugsme kelionių, Pasaulis atviras, tik mes,…
Šv. Jeronimui
Šv. Jeronimas, Dievo žodžio skelbėjas, lai aplanko šiandien mintimis kiekvieną ir įkvepia sunkiomis gyvenimo akimirkomis į…
Rudens lygė (lygiadienis)
Lenktynės būties paslaptingos – Diena ir naktis tai vardu, Neaišku, kuri kurią pavijo, Bet šiandien šalia jos – kartu. Sustoki,…
Panevėžio dienai paminėti
Prieš amžių penketą minėtas Ir dydžiu penktas Lietuvoje. Štai sutapimuose šiuose ir vėl kviečiam Jo vardo dieną švęsti ir…
Baltijos jūros dienai
Ten, kur protas nurimsta, Kur tylą vidinę išgirsti gali… O kartais – audra ji šėlsta, kyla. Visai kaip Tu…
Laisvės dienai atminti
Kuo laisvė šiandieną, žmogau, vardu? Ar laisvas Tu jautiesi minioje žmonių? Ar sąvoka skambi kadaise iškovota Dar turi svarbą,…
Škaplierinė, prapjovos
Deivei Žemynai duonelę aukosim, Pirmą rugelį su meile paruošim. Saulės brandintą ir nubučiuotą, Vėjų blaškytą, žmogaus dabotą. Su Škaplierinėmis. Teksto autorė:…
Agurkų diena
Vasaros džiaugsmas, mėgstamas visų – Jo didenybė – agurkas – gardus, gamtos dovanotas turtas. Tad su agurkų diena!…

Padovanok smagią akimirką atviruku

Jei draugui ar mylimam žmogui nėra ūpo, jei jį ar ją slegia niūri diena už lango, pradžiugink brangų žmogų optimistiniu, įdomiu atviruku.