Agurkų agurkėlių diena
Agurkėliai žali, Agurkėliai švieži. Jeigu juos tu kremti, Reiškia sveikas esi! Su agurkų diena sveikiname visus agurkų mėgėjus! Atviruko ir teksto…
Fainiems vyrams
Hey, drauguži, ar žinai – Šiandien pagerbtas tapai. Nes diena ši neeilinė – Ją Nacionaline vadina. Tad aš sveikinu Tave, Su…
Sveikinimas su vyrų diena
Vyro meilėje, jo dvasios jėgoje Moteris nuostabia savastimi pražysta. Jo glėbyje jos siela, pažinusi saugumą, pamažu nurimsta. Vyro…
Vyrukų dienai
Nežinau, kas sugalvojo, kad šią gražią dieną skiriam jums, vyrukai mūs brangieji. Bet tikrai tikrai žinau, jog…
Raudonojo kryžiaus dienai
Padovanoti geresnį rytojų, suteikiant skanesnį duonos kąsnį, ištariant taip laukiamą palaikymo žodį nelaimės akivaizdoje, ir visada…
Sveikiname visus radijo mėgėjus!
Apie ką pirmiausia pagalvojate išgirdę, kad šiandien minima Pasaulinė radijo mėgėjų diena? Apie žmones, mėgstančius klausyti radijo…
Tarptautinei odontologų dienai
Mes jų bijom, verčiau – kenčiam, Kai dantukai skauda, genda. Bijom grąžtų, adatėlių Ir dantukų daktarėlių. O kai jau drąsa…
Atvirukas su vyrų diena
Gerbkime ir mylėkime visu vyrus, atiduokime jiems šilumą ir meilę, rūpestį bei atsidavimą, didžiuokimės jais, nes…
Vyrų dienos progai
Atėjo vyrų diena, tad sveikiname mes jus su ja!Būkite vyriški, tvirti ir gerbiami! Teksto autorė ir atviruko…
Vyrų dienelei
Sveikiname Jus, mieli mūsų vyrai, su vyrų diena! Būkite drąsūs, striprūs ir mylimi! Teksto autorė ir atviruko…
Sveikiname su pasauline turizmo diena
Amžinas, gilus žmogaus troškimas Kontrastingojo pasaulio pažinimo, Skatina jį daug keliauti, turistauti, Pamatyti tai, kas įdomiausia: Šalis, vietas, tautų galybę… Pažinti…
Rudens lygiadieniui
Ar bematai, Žmogau, kad šviesos mąžta, Ar bejauti Tu sakralumą lygiadienio nakties, Kuri mums primena apie gyvenimo Gausą, Ką…
Socialinių darbuotojų dienai
Išalkusiam suteikti sotų duonos kąsnį. Pamokyt trokštantį suprasti, kaip iškęsti šio gyvenimo audras ir josiose neskęsti. Ligonį aplankyti, dovanoti…
Programuotojų dienai
Jie supranta, ką vadinam sudėtingai – baitu, Ne mažiau ir tai, kas gi tas bitas, apie ką… Tai…
Statybininkams
Už svarbų darbą, kuriam reik stiprybės, Ne mažiau – kantrybės, ištvermės, žinių, Šiandieną būkime daugiau dėkingais Žmonėms, kuriuos dažnai…
Švč. Mergelės Marijos gimimo diena
Rūkų takais rudens ankstyvo, Štai dienose Šilinė aplankys… Primins Švenčiausiosios apsireiškimą, Atminti leis amžinąją Josios žinią, Apie atjautą, tikėjimą, pasiaukojimo…
Panevėžio dienos šventė
Gimtadienis miesto – šventė ligi paryčių, Su daug šėlsmo, muzikos, ryškių spalvų! Su atgimusia istorija, senuoju amatu meistrų. Tokios…
Su Baltijos jūros diena!
Pamoki bangele gaiviąja sutiktam praeiviui; Tylos melodiją savąją rimtimi jam grok… O jūra, Baltija, žmogaus visad išsiilgtoji, Dar begalybę…
Ukrainos nepriklausomybės diena
Sunku rasti žodį, kuriuo apsakytum Šios dienos svarbą; Laisvė nežydi… Daugel dienų ir savaičių; mėnesių Jos nematyti… Šalie brolių…
Tarptautinė tautos diena
Ir kaip dažnai, žmogau, susimąstai, Kiek daug tautų šioj Žemėje skirtingų? Vienos siekia pasaulio tolius tepažinti, Kitos – trokšta…
Kristaus atsimainymas
Kristaus atsimainymo dieną dieviška šviesa apšvieski būtį: Dievo Sūnui jautrią dėkingumo maldą tyliai sukalbėk. Ir teaplanko Tavo širdį,…
Šienpajūtės diena
Pirmąją žolelę brandžią nuguldyti, Dovanas gamtos dėkingume priimti. Primena šiandieną žmogui Antaninės; Dar kitaip pjūties pradžia jas pavadina. Ir byloja…
Didysis penktadienis jau čia
Nuo godumo, egoizmo, pykčio… Nuo noro smerkti kitą, jį su savimi palygint, Ši Didįjį Penktadienį kartu susilaikykim. Atminkime, kad…
Pavasario šauktuvėms paminėti
Kiek švenčių protėvių šiandieną užmaršty… Štai, pavyzdžiui, pavasario šauktuvės. Su dainomis, pirmaisiais ryto spinduliais, Merginos šokę basomis, laukais… Sutikti aušrą,…
Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero diena
Tikėkime sugrįžtančia šviesa, atbundančiu pavasariu, Švelniu saulužės spinduliu – apglėbiančiu, sušildančiu… Džiaukimės akimirkomis, pabūkim bendrume, Juk šiandieną – Kazimierinės…
Samariečių dienai
Ir kas gi jie, šiandieną klausiam; Gerumas šiandien kuo vardu… Kiek reiškia meilės pilnos rankos, Ištiestos nepažįstamam sunkiu metu… Jie…
Pasaulinė gerumo diena
Ištieski ranką – tebus joje gerumas. To šitaip trūksta šiam pasaulyje šaltam… Be galo trūksta atjautos ir meilės, Kuri…
Buhalteriams
Dokumentus sutvarkyti ir kai kur – pasirašyti. Visada suspėt laiku, kad kitiems būtų puiku. Šitokia buhalterių dalia, tad…
Turizmo dienai
Jis, pasaulis, žmogui atviras šiandieną, Būkim tyrinėtojai jo paslapčių kasdieną. Aukime ir plėskimės džiaugsme kelionių, Pasaulis atviras, tik mes,…

Padovanok smagią akimirką atviruku

Jei draugui ar mylimam žmogui nėra ūpo, jei jį ar ją slegia niūri diena už lango, pradžiugink brangų žmogų optimistiniu, įdomiu atviruku.