Šv. Barbora
Šventoji Barbora – gynėja visų, Kurie nukentėjo nelaimėse, O kartais – nuo gaisrų. Atminkite tad josios Gyvenimo dienas. Te atminimas šventas Metų…