Šv. Barbora

Šventoji Barbora – gynėja visų,
Kurie nukentėjo nelaimėse,
O kartais – nuo gaisrų.
Atminkite tad josios
Gyvenimo dienas.
Te atminimas šventas
Metų eigoje negęs.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza