Ukrainos nepriklausomybės diena
Sunku rasti žodį, kuriuo apsakytum Šios dienos svarbą; Laisvė nežydi… Daugel dienų ir savaičių; mėnesių Jos nematyti… Šalie brolių…