Ukrainos nepriklausomybės diena

Sunku rasti žodį, kuriuo apsakytum
Šios dienos svarbą; Laisvė nežydi…
Daugel dienų ir savaičių; mėnesių
Jos nematyti… Šalie brolių ir sesių,
Ar kada dar begrįši į savo ramybę,
Į savo didybę… Į Laisvę Žmogaus,
Už brangiausia – Gyvybę…

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza