Šv.Steponas
Vargšų užtarėjas, Evangelijos žinių skleidėjas, Mokytojas meilės artimui, tarnystės, Kuri veda link žadėtos Dievo Karalystės. Sukalbėkime maldelę šiandien tyliai, Tegul…