Raudonojo kryžiaus dienai

Padovanoti geresnį rytojų, suteikiant skanesnį duonos kąsnį, ištariant taip laukiamą palaikymo žodį nelaimės akivaizdoje, ir visada – daug daugiau…
Raudonojo Kryžiaus savanoriai noriai ištiesia pagalbos ranką gyvenimo išbandymų užkluptam žmogui.
Galbūt, tai savo kasdienybėje galime padaryti ir mes? Juk kartais nuskaidrinti kito žmogaus gyvenimą tetrunka akimirką, tačiau Dievo akivaizdoje tai pasilieka su mumis visą amžinybę…

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorius: Baltoji mūza