Kristaus atsimainymas
Kristaus atsimainymo dieną dieviška šviesa apšvieski būtį: Dievo Sūnui jautrią dėkingumo maldą tyliai sukalbėk. Ir teaplanko Tavo širdį,…