Kristaus atsimainymas

Kristaus atsimainymo dieną dieviška šviesa apšvieski būtį:
Dievo Sūnui jautrią dėkingumo maldą tyliai sukalbėk.
Ir teaplanko Tavo širdį, kurs skaitai dabar šias keturias eilutes:
Viešpaties artumas, tyras džiaugsmas, artimo gerumas…

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza