«Esi vienintelė»
«Esi vienintelė» Gražiausi mandagumo žodžiai, Sulauk dėkodamas, Džiaukis gyvenimo diena, Nes ištari „Esi vienintelė Ir reikalinga visada“. Jau elgesys pasikeitė, Grįžti laimingas į namus Ištikimybės takeliu, Baltų alyvų ir jazminų Daug priskynęs, Padovanosi širdies žiedą Ir…
Ašaros skruostais nurieda
Atsiprašyk nes ašaros skruostais nurieda Atsiprašyk, nes ašaros skruostais nurieda, Likimas dovanoja vilties žiedelius, Prisiminimuose meilės sapnai suspindi, Esi ir būsi man viltis. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Amžinas laukimas Tavo širdyje
Amžinas laukimas Tavo širdyje Amžinas laukimas Tavo širdyje, Paslaptingais žodžiais Atsiprašau Tavęs. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Paliesiu Tavo širdį
Paliesiu Tavo širdį Paliesiu  Tavo širdį Vienu tyliu žodžiu „Gerbiu“, Nes atsiprašymai suspindi Švelniu pavasarišku kuklumu. Autorė Raimonda Taškūnaitė
Atsiprašau prie jūros kranto
Atsiprašau prie jūros kranto Atsiprašau prie jūros kranto, Kai jūra ošia viltimi, Nes čia suspindi širdies bangos, Kukli meilė sugrįžta Paliesdama Tavo mintis. Autorė:…
Meilės žuvėdra patikėk
Meilės žuvėdra patikėki tu Meilės žuvėdra patikėk, Mylėdama sugrįžk, vilties bangas paliesk, Atleisk širdelei, nes laukia šviesi diena, Prie balto beržo šnara lapai Auksinio rudenio…
Lauki šiltos širdies
Lauki šiltos širdies Atleidi pasiilgus, Lauki šiltos širdies, Nes atsiprašymai suspindi Laukimo atspindžiais. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Šviesiais meilės žiedais
Šviesiais meilės žiedais Gerberos sužydėjo Šviesiais meilės žiedais, Tai ženklas, kad mylėsi, Atleisi nuoširdžiai. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Padovanoti pagarbą mielu žodžiu
Padovanoti pagarbą mielu žodžiu Sulauksi mano  žodžių Ir nuoširdžių žiedų, Nes noriu atsiprašyti, Padovanoti pagarbą mielu žodžiu. Autorė: Raimdona Taškūnaitė
Sugrįžk prie vilties kranto
Sugrįžk prie vilties kranto Širdis jau pasiilgo, Mintyse Aš ir Tu, Sugrįžk prie vilties kranto, Atleisi širdimi. Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Atsiprašymai eilėmis

Stipriai, stipriai apkabiname artimuosius – brolius, seseris ir laukiame, kol išauš kitas stebuklingas rytas, nes vilties takai nuves žaliu mišku, atsiprašymo žodžiai atvers naujas galimybes. Atsiprašymas – tai didelė dovana, kuri vėl sušildo jausmus. Po atsiprašymo santykiuose neliks duobių, nesigailėsite dėl nieko, visas situacijas įvertinsite teisingai, nesikartos pykčiai, įžeidinėjimai ištirps kaip šaltas ledas. Galima ištarti trumpus atleidimo žodelius ,,daugiau taip nebus‘‘, „atleisk“, tačiau galima skirti mylimiems žmonėms ir daugiau dėmesio. Galima nusiųsti jiems atsiprašymo eilėraštį.

Kaip atsiprašyti gražiai, eilėmis

Gyvenimas šviesės, nes atsiprašę ir supratę savo klaidas, jų nekartosite. Atleisti žmogui kuris yra vertas atsiprašymo – didžiausia dovana. Ieškokite šioje kategorijoje tinkamų atsiprašymo žodžių vyrams, moterims, vaikams. Tegul po šių eilėraščių atplaukia santarvės laivas, iškelia baltas bures, krante nardantys delfinai tegul nusišypso ir suteikia džiaugsmo.