Atsiprašymai

«Esi vienintelė»

Gražiausi mandagumo žodžiai,
Sulauk dėkodamas,
Džiaukis gyvenimo diena,
Nes ištari „Esi vienintelė
Ir reikalinga visada“.
Jau elgesys pasikeitė,
Grįžti laimingas į namus
Ištikimybės takeliu,
Baltų alyvų ir jazminų
Daug priskynęs,
Padovanosi širdies žiedą
Ir…

«Esi vienintelė»

Atsiprašyk nes ašaros skruostais nurieda

Atsiprašyk, nes ašaros skruostais nurieda,
Likimas dovanoja vilties žiedelius,
Prisiminimuose meilės sapnai suspindi,
Esi ir būsi man viltis.
Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Ašaros skruostais nurieda

Amžinas laukimas Tavo širdyje

Amžinas laukimas
Tavo širdyje,
Paslaptingais žodžiais
Atsiprašau Tavęs.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Amžinas laukimas Tavo širdyje

Atleidimo žodžiai kaip širdies banga

Atleidimo žodžiai
Kaip širdies banga,
Atplaukia pakrante
Nes esi šalia.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Atleidimo žodžiai kaip širdies banga

Paliesiu Tavo širdį

Paliesiu  Tavo širdį
Vienu tyliu žodžiu „Gerbiu“,
Nes atsiprašymai suspindi
Švelniu pavasarišku kuklumu.

Autorė Raimonda Taškūnaitė

Paliesiu Tavo širdį

Atsiprašau prie jūros kranto

Atsiprašau prie jūros kranto,
Kai jūra ošia viltimi,
Nes čia suspindi širdies bangos,
Kukli meilė sugrįžta
Paliesdama Tavo mintis.

Autorė:…

Atsiprašau prie jūros kranto

Meilės žuvėdra patikėki tu

Meilės žuvėdra patikėk,
Mylėdama sugrįžk, vilties bangas paliesk,
Atleisk širdelei, nes laukia šviesi diena,
Prie balto beržo šnara lapai
Auksinio rudenio…

Meilės žuvėdra patikėk

Lauki šiltos širdies

Atleidi pasiilgus,
Lauki šiltos širdies,
Nes atsiprašymai suspindi
Laukimo atspindžiais.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Lauki šiltos širdies

Šviesiais meilės žiedais

Gerberos sužydėjo
Šviesiais meilės žiedais,
Tai ženklas, kad mylėsi,
Atleisi nuoširdžiai.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Šviesiais meilės žiedais

Padovanoti pagarbą mielu žodžiu

Sulauksi mano  žodžių
Ir nuoširdžių žiedų,
Nes noriu atsiprašyti,
Padovanoti pagarbą mielu žodžiu.

Autorė: Raimdona Taškūnaitė

Padovanoti pagarbą mielu žodžiu

Sugrįžk prie vilties kranto

Širdis jau pasiilgo,
Mintyse Aš ir Tu,
Sugrįžk prie vilties kranto,
Atleisi širdimi.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Sugrįžk prie vilties kranto

Atsiprašyti verta

Stipriai, stipriai apkabiname artimuosius – brolius, seseris ir laukiame, kol išauš kitas stebuklingas rytas, nes vilties takai nuves žaliu mišku, atsiprašymo žodžiai atvers naujas galimybes. Atsiprašymas – tai didelė dovana, kuri vėl sušildo jausmus. Po atsiprašymo santykiuose neliks duobių, nesigailėsite dėl nieko, visas situacijas įvertinsite teisingai, nesikartos pykčiai, įžeidinėjimai ištirps kaip šaltas ledas. Galima ištarti trumpus atleidimo žodelius ,,daugiau taip nebus‘‘, „atleisk“, tačiau galima skirti mylimiems žmonėms ir daugiau dėmesio. Galima nusiųsti jiems atsiprašymo eilėraštį.

Atsiprašymai eilėmis

Gyvenimas šviesės, nes atsiprašę ir supratę savo klaidas, jų nekartosite. Atleisti žmogui kuris yra vertas atsiprašymo – didžiausia dovana. Ieškokite šioje kategorijoje tinkamų atsiprašymo žodžių vyrams, moterims, vaikams. Tegul po šių eilėraščių atplaukia santarvės laivas, iškelia baltas bures, krante nardantys delfinai tegul nusišypso ir suteikia džiaugsmo.