Atvirukai su Velykomis

su velykomis atvirukas

«Krikščioniškos erdvės» atvirukas su Velykomis

Jau diena išaušo,
Šv. Velykos žadina
Krikščioniškas erdves.
Bažnytėlėje prie miško
Laukia daug katalikų
Prie atidarytų…

«Krikščioniškos erdvės»

Atvirukai su Velykomis

Velykos — Kristaus prisikėlimo šventė, tai svabriausia diena metuose krikščionims. Šventė simbolizuoja Kristaus, Dievo sūnaus, pergalę prieš mirtį ir žmonių išganymą. Pasveikinkite draugus, giminaičius, kolegas, kaimynus su gražiausia pavasario švente padovanodami jiems spalvingą atviruką.