Atvirukai su Velykomis

Velykos — Kristaus prisikėlimo šventė, tai svabriausia diena metuose krikščionims. Švenčiame Šventas Velykas pirmąjį sekmadienį po pirmos pilnaties po pavasario lygiadienio. Šventė simbolizuoja Kristaus, Dievo sūnaus, pergalę prieš mirtį ir žmonių išganymą. Pasveikinkite draugus, giminaičius, kolegas, kaimynus su gražiausia pavasario švente padovanodami jiems spalvingą atviruką.