Sveikinimas Velykų dienai

Gamta pabudusi ragina: „Metas!“
Pavasarį švęsti ir tuo pat kartu –
Pasveikinti Kristų sugrįžusį tęsti,
Kelionę tikėjimo, šviesos keliu.
Apglėbkime šiandieną artimą –
Tebūna daugel meilės nuoširdžios,
Besąlygiškos ir stipriausios
Šiame pasaulyje jėgos.
Jaukių ir prasmingų Šv. Velykų.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza