Velykų dienai sveikinimai

Žemelę nedrąsiai dabina pirma žaluma,
Pamažel iš naujo žmoguje atgimsta:
Energija, svajonės, džiaugsmas, šypsena.
To ir linkime Šv. Velykų dienose.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza