Gražios ilgesio eilės

Ištark „ilgiuosi“

Žemiški keliai palydi,
Žingsniuose vilties aidai,
Meilės plunksnos kūrybingos,
Tik sulaukite sėkmės.
Nuoširdžiai ištark „ilgiuosi“
Ir mes būsime kartu,
Prisiminsime draugystę,
Šviesius miško takelius,
Surastas žibuoklių puokštes,
Čiurlenančius upelius,
Baltą šlamantį berželį,
Kuris suspindi…

Ištark „ilgiuosi“

«Ilgesio žibintas»

Jau girdi iš žingsnių,
Kad esu šalia,
Ilgesys kaip žibintas
Suspindi širdyje.
Tai Tavo svajonė –
Miela šypsena,
Visada ištarsi
„Būk stipri, laiminga“,
Kai laikas suskaičiuoja
Prasmingas minutes,
Nes saulėtas rytas
Žadina kūrėjus dovanodamas…

«Ilgesio žibintas»

«Saulės zuikutis»

Kaip saulės zuikutis
Pasilieki pievoje gėlių žieduose,
Nes širdelė ilgisi dienelės
Laukdama saulutės danguje.
Tai Tavo svajonių laikas,
Gyvenk su širdinga šypsena,
Margaspalviai trys balionai
Dovanoja spindinčias spalvas.
Vėl sutiksi draugų…

«Saulės zuikutis»

«Nuo ilgesio užmigsi»

Nuo ilgesio užmigsi
Skaičiuodamas atidžiai
Draugystės žingsnelius,
Sapnai kaip dangaus žvaigždės
Padovanos gražius gyvenimo žiedus.
Tik mylimojo balsas žadins,
Kai saulė patekės,
Uždegdami laimės žibintą
Suskaičiuosime –
Kiek daug yra gyvenime…

«Nuo ilgesio užmigsi»

«Išmokai ilgėtis»

Išmokai ilgėtis, suprasti kitus,
Nes laikas grąžina
Prasmingus gyvenimo tarpsnius.
Pažvelk atsibudęs
Spinduliuojančiomis akimis,
Laimę viltimi palietęs
Suprasi draugystės žingsnius.
Padėkosi atsiprašydamas
Svajonių žiedais,
Jos kvepia gyvenimu,
Nes šaltinis prie medžio
Atgaivina širdelę rytais.

Autorė: Raimonda…

«Išmokai ilgėtis»

«Diena ir naktis»

Ilgesio veidrodėlis
Tau viena viltis,
Nes moteriškas grožis –
Širdies atspindys.
Akys vėl šypsosis,
Kai Tavęs sulauks,
Nuoširdžiai dėkosi
Būdamas šalia.
Meilės raidėmis suspindėsi
Kurdamas prasmingas mintis,
Paslaptingais žodžiais dėkosiu,
Pavadindama „Būk diena…

«Diena ir naktis»

«Lyg žuvėdra»

Lyg balta žuvėdra
Prie vilties krantų
Visada ilgiesi
Atplaukiančių širdies laivų,
Nes Tavo svajonė
Yra nuostabi,
Tik ištiesk rankutes,
Kurios suspindi nuo bangų.
Plaukia baltos burės,
Jūroje gražu,
Nes audra paliko
Spindinčius meilės lašus.

Autorė:…

«Lyg žuvėdra»

«Saujelė džiaugsmo»

Saujelė džiaugsmo,
Prie išsvajoto kranto,
Tyli širdies kalba,
Palieka kylančią žuvėdrą,
Nes danguje suspindi
Ilgesio šviesa.
Kai akys tau išduoda –
Prasmingas mintis ir žodžius,
Sapnuose susitiksime prie jūros,
Čia laivas, melsvos…

«Saujelė džiaugsmo»

«Ilgesį pridengsi»

Savo širdimi
Ilgesį pridengsi,
Sulauksi ryto
Ir pirmų rudens lašų.
Triukšmingos gatvės
Vėl pakvies keliauti,
Nes ateitis vaivorykšte suspindi,
Spalvose palieki tik meilės mintis.
Tiltelis kviečia susitikti,
Ilsėtis po baltu beržu,
Išgirsti paukščio…

«Ilgesį pridengsi»

«Rieda ašaros»

Rieda ašaros savaime,
Nes daug džiaugsmo ir vilties,
Čia berželiai ir eglaitės
Šlama tyliai po langais.
Išeini ieškoti laimės,
Saulei tekant už langų,
Žydi pievos,
Kvepia rožės,
Pasiilgstu Tavo
Mylinčios širdies.
Glausiu dovanotą…

«Rieda ašaros»

«Švelnūs pirštai»

Švelnūs pirštai
Paliečia klavišus,
Žodžiai skamba
Gražiausiu balsu,
Nes ilgiesi
Vienintelės meilės,
Vėl širdelė suspindės laukimu.
Tai žibuoklių žiedeliai prie miško,
Laimės kelias, paukštelių lizdai,
Čia pradėsime naują gyvenimą,
Nes lynoja ištikimybės lašai.

Autorė:…

«Švelnūs pirštai»

«Meilės žiedai»

Meilės žiedai
Kaip širdies pieva –
Pražysta dangaus spalvomis,
Nes žemėje lietaus lašeliai
Suspindi kaip svajonės
Pavasarine išmintimi.
Upeliai ir kriokliai čiurlena,
Nuplauna kalnus viltimi,
Ereliai skrisdami prisimena,
Kad kalnuose suspindi
Paslaptinga pirma…

«Meilės žiedai»

«Meilė nuostabi»

Jūsų meilė nuostabi,
Ji suspindi viltimi,
Nusišypsote mielai,
Nes laukia dienos džiaugsmai.
Tai rugpjūčio spinduliai,
Saulėti širdies keliai,
Ilgesys labai brangus,
Apsikabinkite priskindami
Prisiminimui baltų jazminų,
Nes legenda pasiliks,
Kai mylėsite
Ir gerbsite ištardami…

«Meilė nuostabi»

«Begalybės ilgesys»

Begalybės ilgesys
Tau neduos užmigti,
Tik paliesk švelniai rankas
Širdį apkabinus.
Kelias tolimas labai,
Bet mane surask,
Visada tyliai mylėk,
Kai esu viena.
Atsigręždamas suprask –
Gerbiamas esi,
Tiktai dviese kaip draugai
Pasiliekame gyvenimo…

«Begalybės ilgesys»

«Aš tavęs ilgiuosi»

Atnešiu laimės taurę,
Svajonėmis gyvenk,
Nes pasiilgau Tavo balso,
Nors vieną žodį man ištark.
Esi spalvingas deimantėlis,
Suspindi dieną, naktimis,
Ištiesusi rankos pirštelį
Gyvenk tiktai ateitimi.
Sulaukusi ryto saulutės,
Skubėk vilties…

«Aš tavęs ilgiuosi»

«Laukimo žiedeliai»

Lašeliai šalto vandenėlio
Suspindi ant gėlių,
Po ąžuolu čiurlena šaltinėlis,
Saulė nušvinta spinduliu šiltu.
Tau ištiesiu pagalbos ranką,
Padovanodamas svajones
Ir gražias mintis,
Nes rytas kaip padangių paukštė
Čia kūrybingai dovanoja
Soduose…

«Laukimo žiedeliai»

Sveikinimas mylimajam su ilgesiu «Vilties krantas»

Su ilgesiu ir viltim pas Tave einu…
Pasiliko vilties krantas,
Atplaukiu jūros laivu,
Pasitik rankas ištiesęs,
Nes ilgiuosi širdimi.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Sveikinimas mylimajam su ilgesiu «Vilties krantas»

Trumpas sveikinimas jai «Jums mieloji»

Šypsomės laimingi
Paliesdami vilties lapus,
Paslaptingai laukiame
Meilės spindulių.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Trumpas sveikinimas jai «Jums mieloji»

Trumpas sms sveikinimas «Jūra ošia tyliai»

Jums
Tyliai ošia jūra,
Plaukiame laivu,
Laukia meilės krantas,
Gintarai suspindi
Širdies laukimu.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Trumpas sms sveikinimas «Jūra ošia tyliai»

Sveikinimas jam «Ilgiuos»

Tau, Brangusis.

Vertinu pagalbą,
Myliu širdimi,
Laukiu kol sugrįžti
Atidarydama šeimos duris.
Padovanoji alyvas,
Kurios kvepia viltimi,
Meiliai pabučiuoji
Gera širdimi.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Sveikinimas jam «Ilgiuos»

Trumpas sms sveikinimas jam «Pasilik»

Tau, mielasis, tau, brangusis

Pasilik prie kranto,
Sulauk spindulių,
Nes širdelė plaka
Mylimosios laukimu.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Trumpas sms sveikinimas jam «Pasilik»

Sveikinimas jai «Širdelė plaka»

Tau, mieloji,

Pasilik prie kranto,
Sulauk spindulių,
Nes širdelė plaka,
Mylimojo laukimu.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Sveikinimas jai «Širdelė plaka»

Gražios ilgesio eilės

Kai širdis kažko pasiilgsta ir laukia vilties akimirkų, kai kiekviena minutė, praleista su juo ar ja, yra pats brangiausias prisiminimas, verta apie tai prabilti žodžiais. Gal net eilėmis. Šioje kategorijoje rasite romantiškų, gražių ilgesio eilių moterims ir vyrams. Gyvenkite svajodami, svajokite gyvendami ir apie ilgesį ilgai netylėkite.

Eilėraščiai apie ilgesį

Neverta savo besiilginčios širdies užrakinti dėžutėje po devyniomis spynomis. Nei vienas nenorime būti vienišas. Nenorime rymoti prie lango ir liūdnai skaičiuoti žvaigždes. Kalbėkite apie savo jausmus. Prisipažinkite mylimam žmogui, jog ilgitės jo. Skaitykite mūsų eilėraščius apie ilgesį, trumpas ilgesio SMS žinutes ir skirkite juos savo simpatijoms. Galbūt būtent eilėraštis ištirpdys širdį aptraukusį ledą ar išsklaidys abejonių rūką. Jei ilgitės beprotiškai, siųskite ne vieną ir ne du eilėraščius. Jis ar ji juk turi sužinoti apie jūsų širdį užvaldžiusius jausmus. Kas žino, gal vieną dieną ir jums atsiųs gražų ir mielą ilgesio eilėraštį.