Gražios ilgesio eilės

«Ištark ilgiuosi»

Žemiški keliai palydi,
Žingsniuose vilties aidai,
Meilės plunksnos kūrybingos
Tik sulaukite sekmės.
Nuoširdžiai ištark „ilgiuosi“
Ir mes būsime kartu,
Prisiminsime draugystę,
Šviesius miško takelius,
Surastas žibuoklių puokštes,
Čiurlenančius upelius,
Baltą šlamantį berželį,
Kuris suspindi…

«Ištark ilgiuosi»

«Ilgesio žibintas»

Jau girdi iš žingsnių,
Kad esu šalia,
Ilgesys kaip žibintas
Suspindi širdyje.
Tai Tavo svajonė –
Miela šypsena,
Visada ištarsi
„Būk stipri, laiminga“,
Kai laikas suskaičiuoja
Prasmingas minutes,
Nes saulėtas rytas
Žadina kūrėjus dovanodamas…

«Ilgesio žibintas»

«Saulės zuikutis»

Kaip saulės zuikutis
Pasilieki pievoje gėlių žieduose,
Nes širdelė ilgisi dienelės
Laukdama saulutės danguje.
Tai Tavo svajonių laikas,
Gyvenk su širdinga šypsena,
Margaspalviai trys balionai
Dovanoja spindinčias spalvas.
Vėl sutiksi draugų…

«Saulės zuikutis»

«Nuo ilgesio užmigsi»

Nuo ilgesio užmigsi
Skaičiuodamas atidžiai
Draugystės žingsnelius,
Sapnai kaip dangaus žvaigždės
Padovanos gražius gyvenimo žiedus.
Tik mylimojo balsas žadins,
Kai saulė patekės,
Uždegdami laimės žibintą
Suskaičiuosime –
Kiek daug yra gyvenime…

«Nuo ilgesio užmigsi»

«Išmokai ilgėtis»

Išmokai ilgėtis, suprasti kitus,
Nes laikas grąžina
Prasmingus gyvenimo tarpsnius.
Pažvelk atsibudęs
Spinduliuojančiomis akimis,
Laimę viltimi palietęs
Suprasi draugystės žingsnius.
Padėkosi atsiprašydamas
Svajonių žiedais,
Jos kvepia gyvenimu,
Nes šaltinis prie medžio
Atgaivina širdelę rytais.

Autorė: Raimonda…

«Išmokai ilgėtis»

«Diena ir naktis»

Ilgesio veidrodėlis
Tau viena viltis,
Nes moteriškas grožis
Širdies atspindys.
Akys vėl šypsosis,
Kai Tavęs sulauks,
Nuoširdžiai dėkosi
Būdamas šalia.
Meilės raidėmis suspindėsi
Kurdamas prasmingas mintis,
Paslaptingais žodžiais dėkosiu,
Pavadindama „Būk diena ir…

«Diena ir naktis»

«Lyg žuvėdra»

Lyg balta žuvėdra
Prie vilties krantų
Visada ilgiesi
Atplaukiančių širdies laivų,
Nes Tavo svajonė
Yra nuostabi,
Tik ištiesk rankutes,
Kurios suspindi nuo bangų.
Plaukia baltos burės,
Jūroje gražu,
Nes audra paliko
Spindinčius meilės lašus.

Autorė:…

«Lyg žuvėdra»

«Saujelė džiaugsmo»

Saujelė džiaugsmo,
Prie išsvajoto kranto,
Tyli širdies kalba,
Palieka kylančią žuvėdrą,
Nes danguje suspindi
Ilgesio šviesa.
Kai akys tau išduoda –
Prasmingas mintis ir žodžius,
Sapnuose susitiksime prie jūros,
Čia laivas, melsvos…

«Saujelė džiaugsmo»

«Ilgesį pridengsi»

Savo širdimi
Ilgesį pridengsi,
Sulauksi ryto
Ir pirmų rudens lašų.
Triukšmingos gatvės
Vėl pakvies keliauti,
Nes ateitis vaivorykšte suspindi,
Spalvose palieki tik meilės mintis.
Tiltelis kviečia susitikti,
Ilsėtis po baltu beržu,
Išgirsti paukščio…

«Ilgesį pridengsi»

«Rieda ašaros»

Rieda ašaros savaime,
Nes daug džiaugsmo ir vilties,
Čia berželiai ir eglaitės
Šlama tyliai po langais.
Išeini ieškoti laimės,
Saulei tekant už langų,
Žydi pievos,
Kvepia rožės,
Pasiilgstu Tavo
Mylinčios širdies.
Glausiu dovanotą…

«Rieda ašaros»

«Švelnūs pirštai»

Švelnūs pirštai
Paliečia klavišus,
Žodžiai skamba
Gražiausiu balsu,
Nes ilgiesi
Vienintelės meilės,
Vėl širdelė suspindės laukimu.
Tai žibuoklių žiedeliai prie miško,
Laimės kelias, paukštelių lizdai,
Čia pradėsime naują gyvenimą,
Nes lynoja ištikimybės lašai.

Autorė:…

«Švelnūs pirštai»

«Meilės žiedai»

Meilės žiedai
Kaip širdies pieva –
Pražysta dangaus spalvomis,
Nes žemėje lietaus lašeliai
Suspindi kaip svajonės,
Pavasarine išmintimi.
Upeliai ir kriokliai čiurlena,
Nuplauna kalnus viltimi,
Ereliai skrisdami prisimena,
Kad kalnuose suspindi
Paslaptinga pirma…

«Meilės žiedai»

«Meilė nuostabi»

Jūsų meilė nuostabi,
Ji suspindi viltimi,
Nusišypsote mielai,
Nes laukia dienos džiaugsmai.
Tai rugpjūčio spinduliai,
Saulėti širdies keliai,
Ilgesys labai brangus,
Apsikabinkite priskindami
Prisiminimui baltų jazminų,
Nes legenda pasiliks
Kai mylėsite
Ir gerbsite ištardami…

«Meilė nuostabi»

«Begalybės ilgesys»

Begalybės ilgesys
Tau neduos užmigti,
Tik paliesk švelniai rankas,
Širdį apkabinus.
Kelias tolimas labai,
Bet mane surask,
Visada tyliai mylėk,
Kai esu viena.
Atsigręždamas suprask
Gerbiamas esi,
Tiktai dviese kaip draugai
Pasiliekame gyvenimo kely.

Autorė:…

«Begalybės ilgesys»

«Aš tavęs ilgiuosi»

Atnešiu laimės taurę,
Svajonėmis gyvenk,
Nes pasiilgau Tavo balso,
Nors vieną žodį man ištark.
Esi spalvingas deimantėlis,
Suspindi dieną, naktimis,
Ištiesusi rankos pirštelį
Gyvenk tiktai ateitimi.
Sulaukusi ryto saulutės,
Skubėk vilties…

«Aš tavęs ilgiuosi»

«Laukimo žiedeliai»

Lašeliai šalto vandenėlio
Suspindi ant gėlių,
Po ąžuolu čiurlena šaltinėlis,
Saulė nušvinta spinduliu šiltu.
Tau ištiesiu pagalbos ranką,
Padovanodamas svajones
Ir gražias mintis,
Nes rytas kaip padangių paukštė
Čia kūrybingai dovanoja
Soduose…

«Laukimo žiedeliai»

Sveikinimas mylimajam su ilgesiu «Vilties krantas»

Su ilgesiu ir viltim pas Tave einu…
Pasiliko vilties krantas,
Atplaukiu jūros laivu,
Pasitik rankas ištiesęs,
Nes ilgiuosi širdimi.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Sveikinimas mylimajam su ilgesiu «Vilties krantas»

Trumpas sveikinimas jai «Jums mieloji»

Šypsomės laimingi
Paliesdami vilties lapus,
Paslaptingai laukiame
Meilės spindulių.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Trumpas sveikinimas jai «Jums mieloji»

Trumpas sms sveikinimas «Jūra ošia tyliai»

JUMS, 

Tyliai ošia jūra
Plaukiame laivu,
Laukia meilės krantas
Gintarai suspindi
Širdies laukimu.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Trumpas sms sveikinimas «Jūra ošia tyliai»

Sveikinimas jam «Ilgiuos»

Tau, Brangusis.

Vertinu pagalbą,
Myliu širdimi,
Laukiu kol sugrįžti
Atidarydama šeimos duris.
Padovanoji alyvas
Kurios kvepėtu viltimi,
Meiliai pabučiuoji
Gera širdimi.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Sveikinimas jam «Ilgiuos»

Trumpas sms sveikinimas jam «Pasilik»

Tau mielasis,

Tau, Brangusis.
Pasilik prie kranto,
Sulauk spindulių,
Nes širdelė plaka
Mylimosios laukimu.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Trumpas sms sveikinimas jam «Pasilik»

Sveikinimas jai «Širdelė plaka»

Tau mieloji,

Pasilik prie kranto,
sulauk spindulių,
nes širdelė plaka,
mylimosios laukimu.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Sveikinimas jai «Širdelė plaka»

Gražios ilgesio eilės

Širdis pasiilgsta ir laukia vilties akimirkų. Laikas brangus, visada palieka šiltus prisilietimus, akių spindesį, lūpų šypseną. Tai atrastas minčių spindesys, nes visada praeitis, žingsniai, ateitis. Prie atvertų vartelių sužaliuoja raudonos rožės, žiedlapius skaičiuodamas šiuolaikinis žmogus supranta, kad pavasaris vėl suves kartu, dalinsitės ištikimybės žodžiais. Saldus miegas atgaivins, laimingos valandos pažadins su viltimi. Šiek tiek laimingesni ir geresni rąstų namelyje uždekime šviesas. Stalelis su pilna vaisių lėkšte ir vyno taurė lauks sodyboje po klevo medžiu, barokinis dangus bus nuostabus.
Kaip gamtininkai grožėkitės gamta, sugaudami ešeriukus krantuose, svajodami tyliai braidykite, nes per bangas atplauks širdies laivai, kurie padės suprasti ilgesio kainą ir vėl gyvensite svajonėmis, nes gražios eilės sukuriamos, dovanojamos nuoširdžiai. Tegul tiktai teisybė pravers plačiai duris, nes tai prasmė didinga, stebėkite kaip rieda garsiai traukiniai žaliuojančiu rudenio slėniu. Praverdami baltą užuolaidą suprasite kaip reikalingi saulės spinduliai.

Ilgesio SMS eilės

Linkėsime video tik vienas bučinys ir ilgesys iškart praeis. Pasimatymo skambučiai suskambės, aplinkui visos spalvos dekoracijomis suspindės, degs viltimi širdis, pažinsite gerai draugus. Jų dovanotos rožės kvepės, svaigins, nes paprastumas pavasario veide kaip ilgai ieškota ąžuoliukų žaluma. Skambės dvylikta valanda. Klastūnų nesutiksite parke, netikrinsite jausmų, nes vėl pasitikėsite mylimu draugu. Tik reik suremt pečius. Tegul visi sveteliai kiek nors laimingi būna, nes laukia slidės ir rogutės. Kartu užkopę į vilties kalnus, pasieksite viršūnes be vargų. Tvirtybė Debesų padangėje skaičiuokite prisiminimų žvaigždžes, jaukiame rudenio skvere pažinkite save. Artėjanti meilės jūra padovanos ramias bangas, Šventosios kopas, Baltijos bangas. Apsigyvenkite prie švyturio pakrantės, nes vakare kregždutės rodys platų kelią. Tai bus prasmingas atspindys, likimo pasverta, prašyta ateitis. Išsaugota ištikimybė suspindės, kantri gelmė kūryboje draugus pasieks. Šiandien labiau nei vakar viską supranti. Saldesnė muzika už žodžius Tau pakels ilgesio sparnus. Nakties paslaptyje meilę surasi, širdis plaks laukimu. Jau auksu žemė dengiasi, lelijos išskleidžia žiedus, surinkdamas pabirusius lapelius mielus eilėraščius kuri. Dar nežinai ką ryte pamatysi, bet jau fantaziją turi. Bandai šypsotis ir gyventi garsiai paskelbdama, kad šiandien nuostabi. Tegul paliečia švelnios rankos plaukus, geriausias draugas būna namuose, išgirsta širdies šauksmą, padės nuo tiesaus kelio nenuklyst. Gerumo vakaras suspindi, esi poetinėje erdvėje. Nuoširdžiai pasikviesk jaukumą, gėrį, nes po žiemos skara sušilsi nuoširdžiai. Ir nors sekundę būkite laimingi, vieni kitus pamilę, prisiminę.
Trumpi pasveikinimai linksmi, nes šiltos rugpjūčio naktys svečiams paslaptis. Visuotinė tiesa svarbi, čia palinkėjimų pozicijose visada viltis. Ramunių žiedai prasiskleis šlaite, dorovinės žibuoklės bus dangaus šviesa. Jaunatviškai sutikite draugus, išplaukite kartu laimės laivu.

P.S. Kai ilgimės mūsų širdelės plyšta, susijunkime širdimis nusiuntę mielą gražų eiliuotą palinkėjimąIlgesio eilės butent tam ir skirtos, norime sujungti nors akimirkai Jūsų širdeles, pasidalinus kažkuo maloniu ir šiltu, juk žodis gydo.