«Diena ir naktis»

«Diena ir naktis»

Ilgesio veidrodėlis
Tau viena viltis,
Nes moteriškas grožis –
Širdies atspindys.
Akys vėl šypsosis,
Kai Tavęs sulauks,
Nuoširdžiai dėkosi
Būdamas šalia.
Meilės raidėmis suspindėsi
Kurdamas prasmingas mintis,
Paslaptingais žodžiais dėkosiu,
Pavadindama „Būk diena ir naktis“.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė