«Rieda ašaros»

«Rieda ašaros»

Rieda ašaros savaime,
Nes daug džiaugsmo ir vilties,
Čia berželiai ir eglaitės
Šlama tyliai po langais.
Išeini ieškoti laimės,
Saulei tekant už langų,
Žydi pievos,
Kvepia rožės,
Pasiilgstu Tavo
Mylinčios širdies.
Glausiu dovanotą lelijos žiedą,
Nes suspindi ežero atspindžiais.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė