«Švelnūs pirštai»

«Švelnūs pirštai»

Švelnūs pirštai
Paliečia klavišus,
Žodžiai skamba
Gražiausiu balsu,
Nes ilgiesi
Vienintelės meilės,
Vėl širdelė suspindės laukimu.
Tai žibuoklių žiedeliai prie miško,
Laimės kelias, paukštelių lizdai,
Čia pradėsime naują gyvenimą,
Nes lynoja ištikimybės lašai.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė