Trumpas sms ilgesio eilės
Trumpas sms ilgesio eilės Laikas skrieja – aš tikiu, Kad sugrįši vėl į ateitį kartu. Ir gyvenimo kely margam Vėl lydėsime viens kitą jau ilgam. Autorė: Žvilgnis į Begalybę
Ilgesio eilės trumpas sms
Ilgesio eilės Dienos, kuriose Tavęs nėra, Kupinos laukimo ir vilties. Atminty išlikusių dienų Kai buvai šalia, kartu… Pasiilgau… Autorė: Žvilgsnis į Begalybę
Mažos boružėlės
Mažos boružėlės Mažos boružėlės Bėga takeliu, Čia šnara lapeliai, Nes mes vėl kartu. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Takeliu atbėgsiu
Takeliu atbėgsiu Takeliu atbėgsiu Prie šviesių žiedų, Po medžiu surinksiu Vilties lapelius. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Susitiksime prie klevo
Susitiksime prie klevo Susitiksime prie klevo, Pailsėsime kartu, Tylus parkas, žalias suolas Mums primis gerus draugus. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Žuvėdrų uostas
Žuvėdrų uostas Meilės laiveliai atplaukia, Krantuose laukia besišypsantys veidai, Baltų žuvėdrų uostas Suspindi ateitimi. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Meilės paukščiai
Meilės paukščiai Rytas dovanoja Mums meilės paukščius, Nes kūryba suspindi, Kai dangus šviesus. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Ištark „ilgiuosi“
Ištark „ilgiuosi“ Žemiški keliai palydi, Žingsniuose vilties aidai, Meilės plunksnos kūrybingos, Tik sulaukite sėkmės. Nuoširdžiai ištark „ilgiuosi“ Ir mes būsime kartu, Prisiminsime draugystę, Šviesius miško takelius, Surastas žibuoklių puokštes, Čiurlenančius upelius, Baltą šlamantį berželį, Kuris suspindi…
«Saulės zuikutis»
«Saulės zuikutis» Kaip saulės zuikutis Pasilieki pievoje gėlių žieduose, Nes širdelė ilgisi dienelės Laukdama saulutės danguje. Tai Tavo svajonių laikas, Gyvenk su širdinga šypsena, Margaspalviai trys balionai Dovanoja spindinčias spalvas. Vėl sutiksi draugų…
«Lyg žuvėdra»
«Lyg žuvėdra» Lyg balta žuvėdra Prie vilties krantų Visada ilgiesi Atplaukiančių širdies laivų, Nes Tavo svajonė Yra nuostabi, Tik ištiesk rankutes, Kurios suspindi nuo bangų. Plaukia baltos burės, Jūroje gražu, Nes audra paliko Spindinčius meilės lašus. Autorė:…
«Saujelė džiaugsmo»
«Saujelė džiaugsmo» Saujelė džiaugsmo, Prie išsvajoto kranto, Tyli širdies kalba, Palieka kylančią žuvėdrą, Nes danguje suspindi Ilgesio šviesa. Kai akys tau išduoda – Prasmingas mintis ir žodžius, Sapnuose susitiksime prie jūros, Čia laivas, melsvos…
«Ilgesį pridengsi»
«Ilgesį pridengsi» Savo širdimi Ilgesį pridengsi, Sulauksi ryto Ir pirmų rudens lašų. Triukšmingos gatvės Vėl pakvies keliauti, Nes ateitis vaivorykšte suspindi, Spalvose palieki tik meilės mintis. Tiltelis kviečia susitikti, Ilsėtis po baltu beržu, Išgirsti paukščio…
«Švelnūs pirštai»
«Švelnūs pirštai» Švelnūs pirštai Paliečia klavišus, Žodžiai skamba Gražiausiu balsu, Nes ilgiesi Vienintelės meilės, Vėl širdelė suspindės laukimu. Tai žibuoklių žiedeliai prie miško, Laimės kelias, paukštelių lizdai, Čia pradėsime naują gyvenimą, Nes lynoja ištikimybės lašai. Autorė:…
«Meilės žiedai»
«Meilės žiedai» Meilės žiedai Kaip širdies pieva – Pražysta dangaus spalvomis, Nes žemėje lietaus lašeliai Suspindi kaip svajonės Pavasarine išmintimi. Upeliai ir kriokliai čiurlena, Nuplauna kalnus viltimi, Ereliai skrisdami prisimena, Kad kalnuose suspindi Paslaptinga pirma…
«Meilė nuostabi»
«Meilė nuostabi» Jūsų meilė nuostabi, Ji suspindi viltimi, Nusišypsote mielai, Nes laukia dienos džiaugsmai. Tai rugpjūčio spinduliai, Saulėti širdies keliai, Ilgesys labai brangus, Apsikabinkite priskindami Prisiminimui baltų jazminų, Nes legenda pasiliks, Kai mylėsite Ir gerbsite ištardami…

Universalios ilgesio eilės

Ilgesys kamuos ir neduos ramybės, kol jam išreikšti nebus rasti tinkami žodžiai. Skaitykite mūsų ilgesio eiles ir skirkite jas jam arba jai.