«Meilės žiedai»

«Meilės žiedai»

Meilės žiedai
Kaip širdies pieva –
Pražysta dangaus spalvomis,
Nes žemėje lietaus lašeliai
Suspindi kaip svajonės
Pavasarine išmintimi.
Upeliai ir kriokliai čiurlena,
Nuplauna kalnus viltimi,
Ereliai skrisdami prisimena,
Kad kalnuose suspindi
Paslaptinga pirma meilė
Ir tikslo siekimo ilgesys.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

X