Visų šventųjų dienai
Tegul žvakių šviesoje aidės gaili rauda, Tegul mirusių sielas pasieks tyli malda. Tegu Dievo šviesa lydės sielas tamsoje, Tegul…
Visų šventų dienai atminti
Visų šventų dieną laikykimės rimties ir santarvės, pagerbkime mirusiuosius uždegdami žvakutę, kurios plevenanti liepsna primins apie…
Visų Šventųjų dienai
Visų šventųjų dieną, vėl sušildysim sielas žvakelių ugnim. Linkėdami ramybės išėjusiems, deja, per anksti… Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę Atviruko autorė: Baltoji…
Visų šventųjų diena
Visų Šventųjų diena – diena, kai pagerbiami visi šventieji. Šventė skirta paminėti žmonėms, po mirties paskelbtiems…
Pagerbkime šventuosius
Pagerbkime šventuosius Pagerbkime visus šventuosius, Jie į šviesą veda nuskriaustuosius, Iš dangaus jie kapelius globoja, Mirusiems patalą dausose pakloja. Eil. autorė:…
Pagalba ateis
Pagalba ateis Pagalba tau ateis, jei tik melsiesi šventiesiems. Jei į maldą savo įdėsi širdies, savo…
Visų šventų dienai paminėti
Žvakutės liepsna žiedų gausoj žibės, Ašara, atminus artimą, skruostu nuriedės. Sukalbėkim maldą tylią lapkričio aiduos Ir kartu pabūkime akimirkoje…
Mylėkime vieni kitus
Mylėkime vieni kitus Žengimas anapus – natūralus gyvenimo etapas. Paminėkime Vėlines…
Siekime sandoros
Siekime sandoros Sandora su protėviais, su tais, kurių nėra, – štai kur glūdi šių dienų prasmė. Tekstas: Birutė…
Vėlinės – rimties metas
Vėlinės – rimties metas Mūsų protėviai šiomis dienomis kviesdavo dvasias. Šiandien mes uždegdami žvakelę ant artimųjų kapo…
Jie žino savo kelią
Jie žino savo kelią Išėjusieji žino savo kelią. Mes, likusieji, turime žengti savuoju. Tad ženkime…
Pripildyk širdį
Pripildyk širdį Pripildyk savo širdį gerumo, atjautos ir pajusi, jog joje nėra vietos liūdesiui. Liks tik…
Kapą aplankyk
Kapą aplankyk Kapą aplankyk, žvakelę uždek, įpūsk liepsnelei vidinės savo šilumos. T. autorė: Birutė Sol
Kapus aplankykime
Kapus aplankykime Visų šventųjų dieną aplankykite kapus su artimiausiais žmonėmis, uždekite žvakelę ir pajuskite, kaip širdis…

Atvirukai Visų šventų dienai

Visų šventųjų diena, kurią minime lapkričio pirmąją dieną, kupina ramybės ir susikaupimo šventė. Siųskime šia proga vieni kitiems solidžius atvirukus, kuriuos jums sukūrė mūsų puikus kolektyvas.