Pagerbkime šventuosius

šventuosius

Pagerbkime šventuosius

Pagerbkime visus šventuosius,
Jie į šviesą veda nuskriaustuosius,
Iš dangaus jie kapelius globoja,
Mirusiems patalą dausose pakloja.

Eil. autorė: Birutė Sol