Laisvės dienai atminti
Kuo laisvė šiandieną, žmogau, vardu? Ar laisvas Tu jautiesi minioje žmonių? Ar sąvoka skambi kadaise iškovota Dar turi svarbą,…

Atvirukai su Laisvės gynėjų diena

Laisvės gynėjų diena minima sausio 13 d.

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena, Lietuvos valstybinė šventė.Tai paskutinysis Sovietų Sąjungos bandymas jėga užgniaužti Lietuvos nepriklausomybę. Taikūs Lietuvos piliečiai pasipriešino Sovietų Sąjungos siekiams brutalia jėga pavergti Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto, Parlamento pastatą ir kitus valstybei svarbius objektus.